Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Akkerbouwers kunnen besparen op middelen, en emissies naar oppervlaktewater en grondwater sterk beperken. CLM'er Peter Leendertse noemt 7 manieren die zoden aan de dijk zetten. Vaak is de bijvangst een besparing op arbeid en geld of een weerbaarder gewas.
Gezien de steeds toenemende extremen van droogte en wateroverlast in ons land blijft het een uitdaging het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Sandra Verheijden (Brabant Water) en Carin Rougoor (CLM) lichten dit toe in het artikel “Schoon Water als sociale innovatie”.
Akkerranden hebben meer positieve effecten dan alleen natuurlijke vijanden voor luizenbestrijding. CLM-adviseur Peter Leenderts en Paul van Rijn (Universiteit van Amsterdam) betogen dat o.a. in een uitgebreid artikel in Stal en Akker, zaterdag 29 februari jl.