Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Rattengif komt onbedoeld ook voor in veel wilde vogels en zoogdieren. Dat geldt vooral voor knaagdiereters zoals steenmarter, steenuil, vos, bunzing, kerkuil en buizerd. Ook de vogeljagende havik en sperwer scoren hoog. De doorvergiftiging van rattengif is nog steeds groot.
Binnen het project Groene Groei werken vijf grote aardappeltelers sinds 2017 samen aan een verduurzaming van hun teelt. De bedrijven laten zien dat bedrijfsgrootte en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten. Met behulp van nieuwe innovaties en precisielandbouw zoeken zij samen naar een toekomstbestendige teelt. In een filmpje is te zien welke duurzame maatregelen de ondernemers nemen op hun bedrijf toepassen.
Vijfentwintig bedrijven, met name melkvee- en bollenbedrijven, deden mee aan het project Boer zoekt Vleermuis. Doel van het project is om de leefomgeving van vleermuizen op boerenerven te verbeteren. Er werden 8 soorten gevonden.