Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Voedsel

Alles wat je eet komt uit de natuur of van een boerderij groentenschap

Voedingsbedrijven zijn volop bezig met duurzaamheid. Dat vertellen ze ook aan de consument in de corporate communicatie.  Daarbij zijn schonere vrachtwagens en energiebesparing in de fabriek relatief makkelijk te realiseren en bewijzen. Maar de grootste milieu-impact zit bij de boer. Bedrijven zijn ook daar aan de slag. Ze lopen tegen vragen aan als “Hoe toon ik aan dat we jaarlijks duurzamer werken?”. “Hoe betrek ik boeren het beste bij verduurzaming?”. CLM ondersteunt bedrijven juist bij dit soort vragen.

Recente voedselprojecten

 1. Benchmarken van standaards
  CLM ondersteunt grote food-bedrijven zoals Heineken en PepsiCo bij vergelijking van duurzaamheidsstandaards: we benchmarken die standaards bijvoorbeeld tegen de FSA van SAI-Platform.
 2. Ondersteuning van de Juice CSR Platform
  Producenten van vruchtensappen (supermarkten en verwerkers) werken samen aan verduurzaming in het Juice CSR Platform. CLM ondersteunt dat platform met kennis, bijvoorbeeld bij verduurzaming van appelteelt in Polen.
 3. Sustainability Performance Assessment
  SAI-Platform wil meer uniforme systemen om duurzame landbouw te beoordelen. CLM heeft een set eisen uitgewerkt voor data, indicatoren en methodologieën.
 4. Biodiversiteitsmodule voor de Cool Farm Tool
  CLM heeft de biodiversiteitsmodule van de internationale Cool Farm Tool helpen bouwen. Daarmee kunnen boeren-leveranciers van bijvoorbeeld Unilever inschatten hoe het is gesteld met de soortenrijkdom op hun bedrijf.