Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Teelt

boerderij_landbouwCLM werkt samen met boeren en tuinders aan verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Denk aan de bekende milieuthema’s, natuur en dierenwelzijn.

We zoeken naar innovatieve praktijken – vaak met de voorlopers onder de boeren en tuinders. En onderzoeken welke maatregelen het beste passen op het bedrijf.
Terwijl voorheen de prikkel om te verduurzamen vooral van de overheid kwam, zien we de laatste jaren steeks vaker prikkels komen van de markt, de burger en de grootwinkelbedrijven. CLM werkt daarom steeds vaker met en voor ketenpartijen.

Recente projecten

 1. Ondernemen met Toekomst 
  Samen met EIM, NAJK en Syntens ontwikkelen van leerarrangementen voor boeren en tuinders. Om de innovatie- en maatschappijgerichtheid in het bedrijfsvoering te versterken.
 2. Gebiedsaanbod Laag Holland/Vechtstreek 
  Onderbouwen en doorrekenen van een aanbod van de agrarische natuurvereniging en LTO-Noord. met de CLM-ammoniakmaatlat. Met dat aanbod willen de gezamenlijke melkveehouders de ammoniakemissie zo terugdringen dat de Natura-2000 doelstellingen worden gehaald.
 3. Praktijknetwerk Bommelerfruit
  
Een 3-jarig praktijkgericht programma met fruittelers in de Bommelerwaard. In werkgroepen en in fruitteeltcafé’s komen 6 fruitgerelateerde thema’s aan bod. Zoals de bijdrage van bijen aan de bestuiving.
 4. Kringloopkompas CONO
  Het opstellen van een integrale duurzaamheidsmonitor. Voor enkele honderden melkveehouders van CONO Kaasmakers. Voortgang in duurzaamheid wordt zo meetbaar.
 5. Open agrarische bedrijven
  Experimenteren met 5 verschillende vormen om vanaf het agrarisch bedrijf te communiceren met je omgeving: buren, media, middenstand, ambtenaren, enz. Vastgelegd in een brochure.

Deskundigen

Foto medewerker:PeterLeendertse
Adviseur
0345 470 751 info icon
Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon