Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Fysisch-chemische zuivering

Zuiveren van grotere hoeveelheden kan met systemen op basis van fysisch-chemische zuivering. Bijvoorbeeld de zuiveringssystemen uit de glastuinbouw. Deze zuiveringsapparatuur moet minimaal 95% van een pakket van 11 werkzame stoffen uit het water halen. Daarvoor worden onder meer waterstofperoxide, ozon en UV-licht of een combinatie van deze technieken gebruikt. Glastuinders zijn verplicht om vanaf 1 januari 2018 hun restwater te zuiveren. Er zijn een aantal installaties goedgekeurd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw.

Deze technieken zijn getest op drainwater vanuit de glastuinbouw. Om te weten of het zuiveren van het ontsmettingsbad ook mogelijk is met deze systemen hebben we een aantal leveranciers gebeld. Ze gaven aan dat hun zuiveringsapparatuur nog niet voor het zuiveren van dompelbadrestanten gebruikt wordt. Een van de systemen wordt al gebruikt om waswater van veldspuiten schoon te maken, in de toekomst wellicht ook het ontsmettingsbad. Vervuiling van het bad met bolrestanten en zand is volgens alle leveranciers geen probleem. De vervuiling kan eruit gefilterd worden met bijvoorbeeld een zand- of doekfilter. Mocht het water dan nog te troebel zijn, dan is verdunning met bijvoorbeeld regenwater een oplossing. Voor de technieken die met ozon werken is vervuiling sowieso geen probleem.

Investeringskosten zijn voor de kleinste apparaten zo'n € 20.000 - € 26.000. Daarbij komen nog kosten voor leidingen, buffervaten en ongeveer twee dagen installatiekosten. Verder moet u rekenen op operationele kosten (stroom, vloeistoffen en onderhoud). In tabel 1 (zie laatste pagina) staan de gegevens van een drietal technieken en leveranciers. Daarnaast zijn ook op de markt: Apollo Plus van Enthoven Techniek, Maasdijk (waterstofperoxide en UV), HortiMax CleanLite van HortiMaX, Maasijk (waterstofperoxide en UV), WaterQ DEFENDER van WaterQ, Nijmegen (waterstofperoxide en UV) en Poseidon van Moor Filtertechniek, Maasdijk (nanofiltratie en actief koolstof).

Ook de kleinste apparaten hebben zo'n grote capaciteit dat het loont om er ook andere vuilwaterstromen mee te reinigen. Denk hierbij aan condenswater of water afkomstig van het erf of de waterbroei. Ook waswater van de spuit of andere machines kan erdoor en eventuele restvloeistof uit de spuit. Verder kan water dat gebruikt wordt om bollen nat te maken voor het planten of voor het pellen ook gereinigd worden door deze apparatuur.

Naast het zelf aanschaffen van apparatuur is zuivering in loonwerk een mogelijkheid. De firma Waterson in De Lier biedt deze optie al in de glastuinbouw. Wanneer kwekers in een gebied de handen ineenslaan en bijvoorbeeld samen opslagvaten plaatsen, zijn de zuiveringskosten per liter beperkt tot enkele centen.
Wat ook kan is de aanschaf van zuiveringsapparatuur door een teler die hiermee zijn eigen restanten, maar ook die van andere kwekers reinigt.

Na de behandeling blijft gezuiverd water over. Dit mag niet geloosd worden op oppervlaktewater of riool. Het kan bewaard worden om bijvoorbeeld een nieuw ontsmettingbad mee te maken of de spuit te vullen. Verder mag het uitgereden worden over de akker of kan het in het spoelbassin geloosd worden.