Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Biologische zuivering of verdamping

Beperkte hoeveelheden restvloeistof, afkomstig uit bijvoorbeeld ontsmettingsbaden, kunnen gereinigd worden met systemen op basis van biologische afbraak of verdamping. Het biofilter en de Phytobac werken op basis van biologische afbraak. Gewasbeschermingsmiddelen binden zich aan het organische stof en worden afgebroken door micro-organismen. Het water verdampt. De Heliosec is een techniek om gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen door middel van verdamping en indroging. Het water verdampt en de middelen blijven in vaste vorm achter. 

Het biofilter is gemakkelijk zelf te bouwen (zie https://www.youtube.com/watch?v=BeF-B3twQFg). Het biofilter bestaat uit plastic bakken van ca. 1 m3 (zogenaamde IBC's). De bakken zijn open en worden gevuld met biomix van 50% gehakseld stro, 40% compost en 10% perceelsgrond. De perceelsgrond zorgt voor aanvoer van de bacteriën en schimmels die nodig zijn om de middelen af te breken. Het zuiveringsrendement is hoog, de meeste middelen worden voor 99% of meer afgebroken. De plantenbakken zorgen voor extra verdamping van water, dit vergroot de zuiveringscapaciteit van het systeem en voorkomt dat er restwater overblijft.

De Phytobac is ontwikkeld door Bayer Crop Science en Beutech Agro. De werking is vergelijkbaar met die van het biofilter. De Phytobac is een volledig gesloten systeem zonder restwater. De units zijn modulair opschaalbaar voor een grotere zuiveringscapaciteit. De Phytobac wordt gevuld met een mengsel van eigen perceelsgrond en stro. Verdamping van water gebeurt door zon en wind.

De Heliosec is een waterdichte verdampingsbak. In de bak zit plastic folie waarin restvloeistof en waswater worden opgevangen. Door de open constructie verdampt het water en blijft het gewasbeschermingsmiddel achter op de folie. Een deel van de gewasbeschermingsmiddelen wordt onder invloed van licht afgebroken. Het achterblijvende residu van de middelen (vaste vorm) wordt, samen met de plastic folie, jaarlijks afgevoerd als klein chemisch afval.

Voor meer informatie over biofilter, Phytobac en Heliosec zie tabel 1 en de kaarten 13b Biologische zuiveringssystemen en 13c Zuivering restvloeistof door verdamping uit de Toolbox emissiebeperking.