Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Belastingaftrek investeringen

De fiscus betaalt mee aan investeringen om emissie tegen te gaan en afvalwaterstromen te zuiveren. Via Mia (Milieu investeringsaftrek) en VAMIL (Vrije Afschrijving Milieu-investeringen tot 75% van de investering) is het mogelijk om een deel van de investeringskosten terug te krijgen. De Mia-aftrek op een Voorziening ter voorkoming van emissies uit o.a. de bloembollenteelt naar het oppervlaktewater (nummer F2345 en F2346) is in 2017 36%. Meer informatie over deze regelingen.