Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Afvoeren als chemisch afval

Verwerking van bolontsmettingsbaden als chemisch afval brengt rit-, verwerkings- en verpakkingskosten met zich mee. Sommige bedrijven brengen daarnaast nog eenmalig kosten in rekening voor het aanvragen van een afvalstroomnummer. Voor ritkosten moet u rekenen op een bedrag van rond de € 50. Verwerkingskosten van vervuild water zijn minimaal € 0,50/kg. Dompelbadrestant wordt gezien als vervuild water als er maximaal 1% sediment (= vaste stof) in zit en maximaal 1 tot 2% concentratie per actieve stof. Voor verwerkingskosten van meer geconcentreerde vloeistof wordt zo'n €2,-/kg gerekend. Tot slot moet u een container kopen of huren om het restant dompelbad in af te voeren. Wanneer er ongeveer 200 l afgevoerd moet worden, zijn de kosten hiervan zo'n € 25. Bedrijven die deze afvalstroom verwerken zijn onder meer: InterCheM, Remondis Nederland, Van Gansewinkel en Suez.