Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Geleerde lessen vanuit SESS

Een belangrijke les die we tijdens de verschillende Schoon Erf, Schone Sloot projecten geleerd hebben in de afgelopen jaren is dat naast fysieke investeringen ook gedragsmaatregelen minstens zo effectief kunnen zijn. 

Kleine veranderingen in gedrag kunnen een wereld van verschil maken als het om het verminderen van erfemissie gaat. Bijvoorbeeld: een teler zet fust op zijn erf omdat zijn contractnemer het op komt halen. Halverwege de middag belt de contractnemer dat hij verhinderd is en dat hij 2 dagen later komt. De teler besluit het fust op zijn erf te laten staan totdat het opgehaald wordt. Terwijl het fust op het erf staat valt er een flinke regenbui waardoor er middel van het fust afspoelt. Resultaten van een monstername op zijn erf laten zien dat er overschrijdingen van de oppervlaktewaternorm plaatsvinden. Na het zien van deze resultaten, zetten telers fust in deze situatie wél binnen. 

Maar als alleen de teler bewust is van zijn handelen, en daarom betere keuzes maakt, zijn we er nog niet. Het is van belang dat je als teler ook je personeel en anderen die je erf betreden meeneemt in de keuzes die je maakt, en vooral ook in de redenen waarom. Neem nu het stallen van de veldspuit. Op vrijwel elk bedrijf heeft de veldspuit een vaste plaats in de schuur, zodat die tegen regenval beschermd is. Maar mocht er nu onverwachts een bui vallen tijdens de lunch, heeft je medewerker de spuit dan ook binnen gezet? Of staat hij voor het gemak op het erf, vlakbij de put die op het oppervlaktewater afwatert?

Naast deze gedragsmaatregelen zijn er natuurlijk ook fysieke maatregelen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van erfemissie. Die zijn in het onderdeel maatregelen van deze nieuwsbrief beschreven.