Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Emissieroutes

Op het bollenerf vinden verschillende activiteiten plaats waarbij (water met) gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf in de sloot terecht kan komen. Bijvoorbeeld bij het ontsmetten en transport van ontsmette bollen, het spoelen van bollen, het opslaan van fust en het vullen en schoonmaken van machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Bij de meeste projectdeelnemers zorgen bovenstaande activiteiten niet voor emissie richting de sloot. Op sommige bedrijven waren nog wel emissieroutes naar de sloot. Die emissieroutes beschrijven we hieronder:

Emissie vanuit fust

Ook dit keer zijn we tijdens de bemonstering weer een aantal middelen tegen gekomen die telers op het eigen bedrijf niet gebruikt hebben. In gesprek met telers bleek dat deze middelen zeer waarschijnlijk van fust van derden afkomstig waren. Stalling van fust blijft een aandachtspunt. Uit verschillende projecten blijkt dat fust middelen bevat. Als het fust natregent, kunnen deze middelen afspoelen en via de erfkolk in de sloot terecht komen. Dit geldt voor ontsmet fust, maar ook voor fust waar alleen gewassen in opgeslagen zijn geweest (bijvoorbeeld aardappelen, peen). 

Alle fust dat ooit gebruikt is om te ontsmetten moet overdekt gestald worden. Als het niet mogelijk is dit fust te overdekken, kan het op het erf worden gezet. Het regenwater dat vanaf dit deel van het erf afstroomt, moet dan in het spoelbassin worden opgevangen. Zorg ervoor dat wanneer er ander (niet ontsmet) fust buiten gestald wordt, regenwater dat op de kisten valt niet afwatert op het oppervlaktewater, maar op de bodem.

Vullen en schoonmaken van machines waarmee gbm worden toegepast

Het vullen en schoonmaken van de veldspuit, beddenfrees, granulaatstrooier, kappenspuit en andere machines waarmee gbm worden toegepast, gebeurt vaak op het erf. Het is daarbij belangrijk om ervoor te zorgen dat (waswater met) gewasbeschermingsmiddelen niet in de sloot terecht kan komen. 

Het inwendig reinigen van de veldspuit en andere machines mag:

  • Op het erf boven een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer. Aanwezigheid van absorptiemateriaal om gemorste middelen of spuitvloeistof op te ruimen is verplicht.
  • Op onverharde bodem, met een afstand van minstens 2 meter vanaf de slootkant
  • Niet zonder terugslagklep bij het gebruik van oppervlaktewater

Het inwendig reinigen (spoelen) van de veldspuit en andere machines mag:

  • Op het perceel mits waswater gelijkmatig wordt verspreid
  • Op het erf alleen boven een wasplaats waarbij het waswater wordt opgevangen en gezuiverd

Het uitwendig reinigen van de veldspuit en andere machines mag:

  • Op het perceel waar de gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast (onbeperkt). Advies: houd minimaal 5 meter afstand tot de sloot aan
  • Op het erf bij maximaal 2 machines/reinigingen per jaar met lozing van het waswater op/in de bodem
  • Bij meer dan 2 machines/reinigingen per jaar op het erf alleen boven een wasplaats waarbij het waswater wordt opgevangen en gezuiverd