Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Praktijkprojecten

Deel 1: PNW 'Boer zoekt Vleermuis'

Vijf boeren in Brabant hebben met CLM
en de Zoogdiervereniging verschillende
vleermuiskasten opgehangen om het aantal
vleermuizen op het bedrijf te vergroten.

Deel 2: Natuurgras goed voor de koe

Drie boeren in Overijssel en CLM hebben met een provinciale Kennisvoucher onderzocht dat natuurgras waardevolle mineralen bevat en stoffen die de koeien gezond houden.

Praktijkproject CLM, Oogsttijd: 1. Praktijknetwerk Boer zoekt Vleermuis
klik voor de vergroting

Praktijkproject CLM, Oogsttijd: 2. Natuurgras goed voor de koe
klik voor de vergroting

Deel 3: Minder kraaien, minder Mesurol

Het geluid uit het Alcet Sound apparaat verjaagt kraaien én het zorgt daarom ook voor schoner grondwater omdat de maïs niet behandeld hoeft te worden met Mesurol.

Deel 4: Biologisch (bijna) klimaatneutraal 

Nederlandse biologische melkveehouders en akkerbouwers werken klimaatvriendelijker (dan gangbare boeren) en soms zelfs helemaal klimaatneutraal.


Klik voor de vergroting

Biologische boeren werken klimaatvriendelijker en soms zelfs klimaatneutraal, in vergelijking met gangbare boeren 
Klik voor de vergroting

Deel 5: 'Akkerranden: veel winst'

Een bloeiende akkerand is niet alleen mooi om te zien. Op 25% van de consumptie-aardappel- en 40% van de tarwepercelen met een akkerrand hoeven géén insecticiden gebruikt te worden. En de boer kan zo meer doelgericht spuiten met niet-breedwerkende insecticiden.

Deel 6: 'Schoon Water: milieuwinst'

De milieubelasting van het grondwater is sinds de start van het project met 75% gedaald, tot ruim onder de uitspoelingsnorm van 500 mbp. Terwijl het deelnemend areaal over de jaren zelfs is toegenomen. Ook de milieubelasting voor oppervlaktewater laat een sterke daling zien.


Klik voor de vergroting

Schoon Water is milieuwinst
Klik voor de vergroting

Deel 7: Boer, bier, water

In Laarbeek en omstreken houden lokale boeren, tuinders en bedrijven, waaronder Bavaria, de grond gezond in dit CLM-project. Deelnemers gaan zorgvuldig om met water, bodem en gewas-beschermingsmiddelen.

Deel 8: PNW Bommelerfruit

Perentelers in de Bommelerwaard, door CLM en Fruitconsult begeleid in een Praktijknetwerk, gaan rond de oogsttijd bij elkaar op bezoek. Ze kunnen meer doen voor een goed bestand aan oorwurmen, want dat zijn effectieve natuurlijke vijanden van de perenbladvlo.

Boer, bier, water
Klik voor de vergroting

 
Klik voor de vergroting

Deel 9: Graslandverjonging

Graslandverjonging levert een hogere grasproductie op, blijkt uit praktijkproeven. De "grasland-apk" app helpt melkveehouders om hun grasland te beoordelen op 10 belangrijke punten.

Deel 10: Meer biodiversiteit akkerbouw

Door meer biodiversiteit in de akkerbouw krijgen natuurlijke vijanden meer kans op
de wendakker en de slootkant.

PNW van graslandvernieuwing naar graslandverjonging
Klik voor de vergroting

Meer biodiversiteit in de akkerbouw bij McCain aardappeltelers en telers aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik
Klik voor de vergroting

Deel 11: Laserlicht verjaagt kraaien

Laserlicht verjaagt kraaiachtigen uit de perenboomgaard, blijkt uit een CLM-veldproef (uitgevoerd in kader van Kennisvoucher Overijssel) bij een Overijsselse perenteler.

 

Laserlicht verjaagt kraaiachtigen uit perenboomgaard
Klik voor de vergroting