Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Samenwerking natuurbeheer

Het beheer van landgoederen, natuurterreinen en recreatieterreinen is een kostbare zaak. Verpachten of uitbesteden van beheer aan agrariërs kan helpen de kosten te drukken. Maar hoe haalt een grondeigenaar dan de maatschappelijke doelen die hij nastreeft? Bijvoorbeeld op het gebied van water, natuur, duurzame landbouw of openstelling voor bezoekers.

Steeds meer agrariërs raken geïnteresseerd in natuurbeheer, als alternatief voor steeds verder intensiveren. Dat gaat inmiddels verder dan een kruidenrand of een perceel weidevogelbeheer.
Agrariërs en terreinbeheerders kunnen elkaar hier in vinden, maar dat gaat niet altijd vanzelf.

Met Biologisch Ondernemen Noord-Holland werken we hier aan.
Dit is een samenwerkingsverband van Land&Co, Ekopart, DSP en CLM. Wij hebben in opdracht van de provincie Noord-Holland gewerkt aan versterking van de biologische landbouw. Wij helpen bestaande biologische bedrijven en (potentiele) omschakelaars met het zoeken naar groeimogelijkheden, marktkansen en adviezen over bedrijfsvoering.

We bespreken graag met grondeigenaren waar landbouw een rol kan spelen in het beheer van grond met meerwaarde. Wij hebben expertise in landbouw, natuurbeheer en nieuwe verdienmodellen, en een netwerk van geïnteresseerde boeren.

In geval van problemen met lezen van de interactieve pdf:
Meer voorbeelden van samenwerking:

Contact
Maria van Boxtel, Land&Co