Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Landschap

landschapKoeien in de wei, graan op het land, omlijst met sloten of houtsingels, linten van boerderijen met erven in het groen. Dit typisch Nederlands landschap is er nog, maar vraagt om nieuwe impulsen: hoe houd je het landschap aantrekkelijk met steeds grotere boerenbedrijven aan de ene kant, en steeds meer burgererven en paardenweitjes aan de andere kant.

CLM werkt aan nieuwe koppelingen tussen de ontwikkeling van landbouw en landschap, tussen burgerbewoners en boeren.

Recente landschapsprojecten

  1. Mixlandschappen in Overijssel

    Hoe kunnen landbouw en landschap samen verder ontwikkelen in gebieden waar wonen, recreatie, natuur en landbouw verweven zijn? Deskstudie en regionale bijeenkomsten met agrariërs en landschapsdeskundigen, aanbevelingen voor instrumenten aan de provincie.
  2. Landschapsimpuls
    
Overzicht van financieringsbehoefte voor een forse impuls aan landschapsbeheer in het agrarische gebied, en van meest perspectiefrijke financieringsbronnen en organisatievormen.
In opdracht van o.a. Stichting Natuur&Milieu en LTO
  3. Landschapswaaier
    Samen met Aequator, in opdracht van LTO en Staatsbosbeheer, ontwikkelde CLM bedrijfsmodellen en beelden daarbij voor een achttal varianten van veenweiden, varierend van droog via nogal nat tot moeras.

Deskundigen

Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon

 

 

 

 

 

Bijeenkomst Beheer met meerwaarde op 4 november 2014 (pdf)