Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Gaia-biodiversiteitsmeetlat

CLM-meetlat biodiversiteit: GaiaBoeren, Agrarische Natuur Verenigingen en voedingsbedrijven meten hun inzet voor biodiversiteit.

CLM heeft een nieuwe internetmeetlat ontwikkeld voor biodiversiteit: Gaia. Deze meetlat brengt de inzet van agrariërs voor biodiversiteit in beeld. In het eerste jaar hebben al ca. 100 bedrijven de meetlat gebruikt. Er lopen nu verschillende projecten met ketenpartijen om biodiversiteit te stimuleren met de Gaiameetlat.

Voorbeelden van de inzet:

  • variatie aan gewassen
  • oppervlakte en beheer van slootkanten
  • grondbewerking aanpassen aan bodemleven en
  • nestkasten op het erf

De meetlat levert een biodiversiteitscore op in heldere diagrammen. Zo kunnen boeren hun bedrijf vergelijken met het gemiddelde van de ANV of in de regio.

De meetlat is interessant voor food bedrijven, agrarische organisaties en overheden.

Voedingsbedrijven en supermarkten kunnen de meetlat gebruiken in hun duurzaamheidsprogramma’s, desgewenst ook gekoppeld aan certificering. Sikke Meerman van Unilever: “Het meetbaar maken van biodiversiteit is een van de vijf hoofdelementen van ons duurzaamheidsprogramma.”

Agrarische natuurverenigingen kunnen zich profileren en de meetlat inzetten om hun prestaties te laten zien voor uitwerking en financiering van biodiversiteit als nieuwe ecosysteemdienst.

De meetlat is bovendien te gebruiken om verschillende scenario’s voor de vergroening van het GLB beleid te verkennen.

Introductieflimpje

Is de film niet goed te zien?
Bekijk de film online via het youtube-kanaal van CLM...

Meer info

De meetlat is gratis toegankelijk voor individuele boeren. Partijen die de meetlat voor groepen willen inzetten, kunnen een gebruikersovereenkomst afsluiten. Daarbij is maatwerk mogelijk in de vragenlijst, de groepsbegeleiding en -rapportages. Agrariërs kunnen hun score voor biodiversiteit nu al bepalen via gaiameetlat.nl

Publiciteit