Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meetlatten

Meten is weten. Weten = duurzame keuzes maken

CLM-meetlatten logoDe invloed van voeding op milieu zit vooral aan de kop en de staart van de keten:

 • bij de consument
 • bij de boer

Grote milieuwinst is daarom te behalen op het landbouwbedrijf. Maar hoe meet je of dat lukt?

CLM maakt duurzaamheid in de voedselketen meetbaar. Voor de boeren zelf, voor overheden en voor bedrijven in de voedselketen. Met de door CLM ontwikkelde meetlatten krijgen agrariërs een goed beeld van de milieu-effecten van hun bedrijf. Ze krijgen ook inzicht in de maatregelen die het beste passen 'en de meeste milieuwinst opleveren.  Ook voor overheden is zicht op concrete verbetering nuttig. En voor de afnemers van de boeren: voedingsbedrijven, supermarkten en groothandel.
Voor consumenten is er de klimaatweegschaal.

De meetlatten

 1. Gaia biodiversiteitsmeetlat
  De meetlat zet de biodiversiteit op het bedrijf om  in numerieke scores, uigedrukt in grafieken en tabellen. De lat omvat soortenrijkdom in en rond het bedrijf.
  Meer informatie over de Gaia-meetlat...
  Direct naar de Gaia-tool...
  Deskundige:
  Foto medewerker:JoostLommen
  Adviseur
  0345 470 758 info icon
 2. Milieumeetlat
  Helpt boeren en adviseurs kiezen voor de minst milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. Er is ook een onderdeel voor andere bedrijven, gemeenten en particulieren, gericht op duurzaam terreinbeheer en verhardingen.
  Deskundige:
  Foto medewerker:ErwinHoftijser
  Niet meer werkzaam bij CLM
  0345-470 745 info icon
 3. Klimaatlat
  Voor het inschatten van uitstoot van broeikasgassen uit het boerenbedrijf. Gebruikers experimenteren met maatregelen om uitstoot te beperken. Voor de melkveehouderij, akkerbouw en groenteteelt, en varkenshouderij.
  Deskundige:
  Foto medewerker:Dirk Keuper
  Adviseur
  0345 470 729 info icon
 4. EcoTecCheck
  Met de EcoTecCheck vergelijken akkerbouwers de economische én ecologische kosten en baten van verschillende nieuwe machines. Die vergelijking helpt bij de keuze van een nieuw aan te schaffen machine.

 5. Klimaatweegschaal
  Consumenten zien de klimaateffecten van hun menukeuze. En variëren ingrediënten om het effect te verminderen.
  Deskundige:
  Foto medewerker:Erikvan Well
  Adviseur
  0345 470 756 info icon
 6. BioESoil
  BioESoil geeft inzicht in: verliezen van nutriënten tijdens de productie van bioenergie, de potentiele terugvoer van nutriënten middels residuen en het effect op de bodem organische stof. De gebruiksvriendelijke, Engelstalige meetlat is wereldwijd toepasbaar en geschikt voor grootschalige en kleinschalige bio-energie producenten en gebruikers.
  Meer Nederlandstalige informatie over BioESoil...
  Meer Engelstalige informatie over BioESoil...
  Direct naar de tool BioESoil...

 7. BedrijfsRoutePlanner (BRP)
  Meer informatie over de bedrijfsrouteplanner (BRP)...
  Direct naar de BedrijfsRoutePlanner op www.duurzamemelkveehouderij.nl
  Deskundigen:
  Foto medewerker:Erikvan Well
  Adviseur
  0345 470 756 info icon
 8. Ammoniakmeetlat
  
Melkveehouders testen maatregelen en stalsystemen om te zien hoe de uitstoot van ammoniak verlaagd wordt. Ook in gebruik bij lokale en regionale overheden bij het vormgeven van de ruimtelijke ordening en de vergunningverlening.
  Deskundige:
  Foto medewerker:Erikvan Well
  Adviseur
  0345 470 756 info icon
 9. Meer tools:
  • Cool Farm Tool (CFT)
   De eerste internationale, Engelstalige, breed ondersteunde gebruikersvriendelijke carbon calculator voor boeren. Doet vrijwel hetzelfde als de Klimaatlat. CLM heeft meegebouwd aan de online versie van de CFT
   Direct naar de Cool Farm Tool (CFT) op www.coolfarmtool.org...
  • Carbonostics
   Voedingsbedrijven schatten met deze simplified LCA de uitstoot van broeikasgassen. Om een optimum te vinden voor kosten en klimaat, door het variëren met ingrediënten. CLM is data-partner bij Carbonostics.
   Direct naar de Carbonostics tool op www.carbonostics.com...