Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Erfscans melkveehouders

Erfscans voor melkveehoudersMelkveehouders in Utrecht West die plannen hebben voor verdere ontwikkeling van hun bedrijf, kunnen vanaf 3 juni een erfscan laten uitvoeren door CLM met subsidie van de provincie. De scan levert advies op over hoe u nu en in de toekomst aan het Activiteitenbesluit kunt voldoen door middel van slimme erfinrichting. CLM werkt in dit project samen met adviesbureau Broos Water, dat een autoriteit is op gebied van erfafspoeling en waterkwaliteit.

In de scan wordt in ieder geval gekeken naar een combinatie van de verschillende ontwikkelingen op uw bedrijf:

 • naar schoon oppervlakte water
 • logische werk- en looplijnen
 • logische keuzes voor voeropslag
 • ruige mestopslag
 • enzovoort

Hierbij zal de adviseur ook de plannen meenemen die u voor de komende (10) jaren voor uw bedrijf heeft en dit in een “schets” in beeld brengen.

Integrale scans
Het Activiteitenbesluit is niet de enige basis voor de inrichting van uw erf. Daarom zal CLM een integrale scan uitvoeren, waarin naast water bijvoorbeeld ook ammoniak, kuilvoer en mest(opslag) worden beschreven.

Eigen bijdrage: max. 250 euro
Met het project Integrale Erfscans krijgt u een advies over een duurzame erfinrichting. Vanuit programmabureau Utrecht-West krijgt u een subsidie van 80% met een maximum van € 1.000. Van 3 juni tot 15 november 2013 kunt u deze subsidie aanvragen. De scan van CLM en Broos Water kost maximaal € 1.250. Met een subsidie van € 1.000 betaalt u dus maximaal € 250 euro zelf.

Meerwaarde: praktische en complete invulling
CLM voerde in de periode 2009-2012 samen met Broos Water een project uit waarin de checklist erfafspoeling werd opgesteld in samenwerking met 60 ondernemers uit het hele land. Juist de praktische invulling van veel maatregelen, die ondernemers soms simpelweg over het hoofd zagen, sprak de deelnemers aan. Een checklist heeft een duidelijke meerwaarde. Alle mogelijke punten komen aan bod. Dat geeft overzicht en voorkomt dat verbeteringen door één onoplettende beslissing ongedaan gemaakt worden.

Meer info

 • Voor inhoudelijke inormatieover de erfscans voor uw bedrijf neemt u vrijblijvend contact op met
  • Erik van Well (CLM), , 0345 470 756) of
  • Jan Broos (Broos Water), , 06 22 46 18 68
 • Zie ook op www.utrecht-west.com/Subsidies/Regelingen/Regeling+erfscans/default.aspx
 • Voor vragen over de regeling neemt u contact op met:
  Linda van der Weijden (LaMi), , 06 211 24 616
 • Meer informatie over de eerder uitgevoerde KRW-pilot, waarin de erfscans zijn ontwikkeld: www.clm.nl/publicaties/publicaties-2012/Rapportage-Kader-Richtlijn-Water