Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

LCA & Voetafdruk

Je kunt appels best met peren vergelijken

CLM LCA-voetafdrukCLM heeft veel ervaring met ketenanalyses en LCA's voor voedsel en landbouwproducten. Daarbij maken we gebruik van onze eigen database en internationaal geaccepteerde databases zoals Ecoinvent, ELCD en LCDN.

  • Hoeveel milieu-impact veroorzaakt mijn product?
  • Waar komen de emissies vrij?
  • Hoe doen vergelijkbare producten het?
  • Hoe groot is dan de carbon footprint of de watervoetafdruk? 

Dat is te berekenen met een levenscyclusanalyse (LCA). Een gestructureerde methode die grondstofwinning, productie, distributie, gebruik en afvalverwerking omvat.

Recent heeft CLM LCA’s uitgevoerd voor onder meer:

Recente projecten

  1. Kunstmestaanwending, OCI 
  2. Lokale versus globale voedselproducten, EU
  3. Voedselproducten, Albert Heijn
  4. Droogvergistingscascade, HarvestaGG
  5. Biopark, Essent

Deskundigen

Foto medewerker:Dirk Keuper
Adviseur
0345 470 729 info icon