Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Energie

koolzaadEnergie is in de landbouw onmisbaar voor een efficiënte productie. De beschikbare fossiele energie is eindig en wordt schaars en duur. Anderzijds zijn er juist kansen voor de land- en tuinbouw : inzet in hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon-, thermische energie, co-vergisting en biobrandstoffen. .

In zijn adviezen combineert CLM kennis van alternatieve energiebronnen en energie efficiëntie met kennis over de praktijk. CLM verstaat de taal van boeren, voedingsmiddelenbedrijven en beleidsmakers.

Recente Energieprojecten

 1. Aardwarmtebron Koekoekspolder

  Ondersteuning van Aardwarmtecluster 1 KKP BV met de realisatie van een geothermische bron voor het duurzaam verwarmen van tuinbouwkassen in het tuinbouwgebied Koekoekspolder in Overijssel.
 2. Agroproductiepark Putten
  De gemeente Putten wil een Biomassa-erf realiseren. Voor de onderbouwing heeft CLM in beeld gebracht welke biomassastromen beschikbaar zijn in de regio en kunnen worden gebruikt.
 3. Agrologistiek Veenweidegebied
  
In opdracht van het Platform Agrologistiek heeft CLM in de Westelijke Veenweiden met ondernemers samen agrologistieke maatregelen geinventariseerd om minder tonkilometers te maken.
 4. Kennisverspreiding Schone en Zuinige Agrosectoren
  Met Arvalis, LTO- en ZLTO –projecten en Imagro gaat CLM de komende jaren boeren en tuinders bewust maken van duurzame energie en klimaat op hun eigen bedrijf. Doel is dat tenminste de helft van de veehouders en vollegrondstelers investeringen overweegt en 10% ook daadwerkelijk in actie komt. Opdracht van EL&I.

Deskundigen

Foto medewerker:Erikvan Well
Adviseur
0345 470 756 info icon
Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon