Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Klimaat & Biobased

Landbouw en klimaatverandering: aandeel in oorzaak, oplossing en aanpassing

windturbineCLM werkt op meerdere fronten aan landbouw, energie, biomassa en klimaat:

 • energiebesparing
 • energieproductie
 • efficiënt gebruik van biomassa
 • aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering
 • verlaging van uitstoot van broeikasgassen
 • vastlegging van CO2 in de bodem.

CLM adviseert boeren, bedrijven en overheden over deze onderwerpen. Onze praktische meetlatten helpen daarbij: de Klimaatlat voor boeren, de Klimaatweegschaal voor consumenten, BioESoil voor grondgebruikers.

Recente klimaat- en energieprojecten

 1. Credits for Carbon Care
  
Onderzoek en praktijkpilots: hoe kunnen boeren effectief CO2 vastleggen en vasthouden in de bodem. Op welke manier kunnen daar financiële vergoedingen voor worden ontworpen?
 2. Klimaatlat
  
Een praktisch online-instrument dat boeren inzicht geeft in de uitstoot van broeikasgassen uit hun bedrijf. En in mogelijke verlaging daarvan. Voor varkenshouderij, open teelten en melkveehouderij (de laatste ook in Denemarken).
 3. Klimaatadaptatie Limburg
  
In de praktijk toetsen van maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering op melkveebedrijven. Daarna uitdragen van succesvolle maatregelen naar meer agrariërs. In opdracht van provincie Limburg.
 4. Aardwarmtebron Koekoekspolder
  
Ondersteuning van Aardwarmtecluster 1 KKP BV met de realisatie van een geothermische bron voor het duurzaam verwarmen van tuinbouwkassen in het tuinbouwgebied Koekoekspolder in Overijssel.
 5. Agroproductiepark Putten
  
De gemeente Putten wil een Biomassa-erf realiseren. Voor de onderbouwing heeft CLM in beeld gebracht welke biomassastromen beschikbaar zijn in de regio en kunnen worden gebruikt.

Deskundigen

Foto medewerker:Erikvan Well
Adviseur
0345 470 756 info icon
Foto medewerker:Dirk Keuper
Adviseur
0345 470 729 info icon
Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon