Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Gebiedsprocessen

gebiedsprocessenHet platteland is dynamischer dan ooit. Naast voedselproductie vragen landschap, natuur, water, wonen en recreatie steeds meer aandacht en ruimte. Deze verschillende vormen van landgebruik kunnen leiden tot complexe vragen, botsende belangen en conflictsituaties.

CLM ondersteunt zulke complexe processen met kennis, advies en procesbegeleiding.

De projecten draaien om het bouwen van bruggen tussen partijen met schijnbaar tegengestelde belangen. We werken stimulerend en voortvarend als het kan. En confronterend als het moet. Elk gebiedsproces eindigt met concrete acties, zodat de schop de grond in kan.
CLMers praten gemakkelijk met zowel overheden als boeren, natuurbeheerders en particulieren. Dit maakt ons een sterke en gewaardeerde partner in gebiedsprocessen:

1.    Veenweide Zuidplas
Het diepste punt van Nederland en dan nog 6 meter dik veen: de bodemdaling volgen met het waterpeil kan niet langer (technisch, kosten) en wat nu? Overheden, boeren en burgers vragen ons om een transitie in gang te zetten.

2.    Biodiversiteit op de Knardijk
De Knardijk (Flevoland) heeft een beperkte waterkeringsfunctie, wordt al decennia gebruikt door melkveehouders. Waterschap wil de dijk “schenken” aan partijen in de samenleving om te zorgen dat biodiversiteit wordt versterkt. CLM zet dit proces in gang.

 3.    Actieplan Bodem en Water Flevoland
De sector (agrarische netwerken en agro bedrijfsleven) samen met Waterschap en Provincie streven naar beter bodem en waterbeheer in een organisch groeiend programma (inhoud en partners) onder onafhankelijke leiding van CLM.
Voor meer info: https://bodemenwaterflevoland.nl

4.    Circulaire landbouw Sint Tunnis-Boxmeer
Acties om beter bodembeheer door agrariërs te realiseren in een programmatische aanpak waarbij voormannen uit het gebied de agenda zetten, sturen en deels uitvoeren. CLM stimuleert, faciliteert m.m.v. provincie en waterschap.

5.    Verpachting en duurzaam bodembeheer
Grondeigenaren (overheden, verzekeraars, e.a.) zoeken naar mogelijkheden om doelen voor duurzaamheid in te passen in het beleid voor verpachting van grond. Dit is een continue activiteit met een groeiend dossier aan resultaten en ervaringen. Zie dossier Grond & Pacht

Deskundigen

Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon

Foto medewerker:IneSpijkerman
Adviseur
0345-470725 info icon

 

Foto medewerker:BoStout
Adviseur
0345-470747 info icon

Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon