Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Gebiedsprocessen

gebiedsprocessenHet platteland is dynamischer dan ooit. Naast voedselproductie vragen landschap, natuur, water, wonen en recreatie steeds meer aandacht en ruimte. Deze verschillende vormen van landgebruik kunnen leiden tot complexe vragen, botsende belangen en conflictsituaties.

CLM ondersteunt zulke complexe processen met kennis, advies en procesbegeleiding.

De projecten draaien om het bouwen van bruggen tussen partijen met schijnbaar tegengestelde belangen. We werken stimulerend en voortvarend als het kan. En confronterend als het moet. Elk gebiedsproces eindigt met concrete acties, zodat de schop de grond in kan.
CLMers praten gemakkelijk met zowel overheden als boeren, natuurbeheerders en particulieren. Dit maakt ons een sterke en gewaardeerde partner in gebiedsprocessen.

Recente gebiedsprocessen

 1. Landbouw, water, natuur en recreatie in Groot Wilnis – Vinkeveen
  
'Keukentafelgesprekken' met de melkveehouders in het gebied. Het verbinden van doelen voor natuur, water en recreatie aan de ambities van de agrariërs.
 2. Noordwaard: landbouw en waterbeheer verweven
  
Deze polder bij Werkendam wordt weer 'teruggegeven' aan de Merwede. Vanwege het project ‘Ruimte voor de Rivier’. Van de 15 agrarische bedrijven kunnen er hooguit 7 blijven. CLM maakte samen met de ondernemers een ontwerp van het doorstroomgebied.
 3. Verkenning Utrechtse Waarden en Rijnenburg
  
Een verkenning naar knelpunten en kansen die de ontwikkeling van de nieuwe Utrechtse wijk Rijnenburg biedt. Bijvoorbeeld recreatie en een landschapsfonds. Ook heeft CLM een gezamenlijke visie geformuleerd.
 4. Mogelijkheden verkennen voor het realiseren van de robuuste verbinding langs de Beerze.
  
Door middel van agrarisch en particulier natuurbeheer. Agrariërs, gemeenten en terreinbeheerders benoemden wensen, belangen en kansen. Met als resultaat handvatten voor de organisatie van het particulier natuurbeheer.
 5. Ecologische verbindingszone OostvaardersWold
  
Tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe moeten ruim 35 boeren 1.500 ha afstaan voor natuur, water en recreatie. CLM vormt een communicatieve en relationele schakel tussen de projectorganisatie, Provinciale Staten en agrariërs.

Deskundigen

Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon
Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon
Foto medewerker:Elisade Lijster
Niet meer werkzaam bij CLM
info icon