Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbrief november '17

Verwerken van restanten bolontsmetting
Wat te doen met een gebruikt bolontsmettingsbad? Uitrijden van restanten over het land is niet meer toegestaan. Sommige bollentelers bewaren het restant tot het volgende seizoen. Anderen beginnen liever met een nieuw ontsmettingsbad. Maar waar kunnen de restanten in dat geval heen?

Er zijn verschillende opties. U kunt het restant laten afvoeren als chemisch afval. Een andere mogelijkheid is om het restant te zuiveren. Afhankelijk van de hoeveelheid te zuiveren vloeistof kan dat met zuiveringssystemen als Phytobac, biofilter of Heliosec of met zuiveringsapparatuur zoals in de glastuinbouw wordt gebruikt.

Lees verder:

 


Het project Schoon erf, schone sloot is een initiatief van de KAVB. Doel van het project is om in de periode 2016-2020 bij 450 bloembollentelers in Nederland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het project wordt in opdracht van de KAVB uitgevoerd door CLM uit Culemborg.