Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbrief april '19

Beste teler,
 
Hier leest u de nieuwsbrief van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. In het project streven we naar het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) vanaf het erf. Dit bereiken we enerzijds door bewustwording bij de telers en anderzijds doordat telers fysieke maatregelen nemen. Op basis van de bemonstering op de erven en de gesprekken met jullie, hebben we emissieroutes in beeld gebracht en maatregelen besproken om de emissie aan te pakken. In deze nieuwsbrief lichten we een aantal belangrijke emissieroutes en maatregelen toe. Ook gaan we in op geleerde lessen vanuit de verschillende Schoon erf, schone sloot projecten in Nederland. 

Lees verder:

 


Het project Schoon erf, schone sloot is een initiatief van de KAVB. Doel van het project is om in de periode 2016-2020 bij 450 bloembollentelers in Nederland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het project wordt in opdracht van de KAVB uitgevoerd door CLM uit Culemborg.