Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Europees beleid/GLB

 

De Europese Unie heeft een enorme invloed op het landelijk gebied in Nederland – en daarbuiten. Dat gebeurt via onder meer via:

 • het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
 • de Nitraatrichtlijn
 • de Kaderrichtlijn Water
 • en Natura 2000.

CLM adviseert overheden over de ontwikkeling en toepassing van Europees beleid, zowel in nationale context als op Europees niveau. Ook evalueert CLM de uitwerking van EU-beleid voor de EC.

Projecten

 1. Advies en communicatie over EU-beleid in Nederland 

  Bijvoorbeeld over de KRW (V&W, 2007), differentiatie van GLB-bedrijfstoeslagen (LNV, 2008), en de milieu-effecten van afschaffing van de zuivelquota (VROM, 2008).
 2. Nitraatrichtlijn in Turkije 

  Ter voorbereiding van de EU-toetreding ondersteunden Ameco, Alterra, Tauw en CLM (in opdracht van de Nederlandse overheid) de Turkse regering het implementeren van de EU Nitraatrichtlijn.
 3. Cross compliance
  Practice, lessons and recommendations 
CLM dacht mee over vormgeving van milieuvoorwaarden aan landbouwsubsdies. Als deel van een Europees consortium, in opdracht van de Europese Commissie.
 4. Towards a European levy on Nitrogen
  
In een Europees consortium werkte CLM ideeën uit voor een Europese stikstofheffing.
 5. Evaluation of CAP regimes 

  In opdracht van de EC voerde CLM de evaluatie uit van EU-beleid in Nederland, onder meer cross compliance en GLB-marktregimes voor groenten en fruit en zetmeel.

Deskundigen

Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon