Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Bodem

bodemonderzoekBodem is de basis voor landbouw en natuur. De landbouw wordt steeds afhankelijker van een gezonde werkende bodem.  Hulpstoffen zoals fosfaat worden schaars.

Projecten van CLM laten zien welke mogelijkheden de bodem ons biedt. En hoe de mogelijkheden - ecosysteemdiensten - te benutten, bevorderen en beschermen. Ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld nutriëntenlevering, waterbergend vermogen en klimaatadaptatie.

CLM combineert kennis over bodemeigenschappen met kennis over de landbouwkundige praktijk en natuurbeheer. CLM verstaat de taal van boeren, terreinbeheerders en beleidsmedewerkers. Dat leidt tot gedegen oplossingen, die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Recente bodemprojecten

 1. Credits for Carbon Care
  
Onderzoek en praktijkpilots: hoe kunnen boeren effectief CO2 vastleggen en vasthouden in de bodem. Op welke manier kunnen daar financiële vergoedingen voor worden ontworpen?
 2. Fosfaat - de bodem als bron
  

Praktijkpilot met experimenten om fosfaatoverschotten in de bodem in Oost-Brabant terug te dringen.
 3. Bodemindicatoren in Veenweiden

  Onderzoek naar bodemkenmerken die duurzaam bodemgebruik indiceren. Met speciale aandacht voor het bodemleven. Agrariërs en terreinbeheerders denken mee welke indicatoren voor hen bruikbaar zijn.
  www.bodemveenweiden.nl
 4. Kansen voor das en boomteelt

  Een onderzoek in de Brabantse boomteelt naar het bodemleven als voedsel voor de das. Met als resultaat beschikbare maatregelen die bijdragen aan een duurzame boomteelt en een geschikte leefomgeving voor de das.
 5. Bodemacademie
  
CLM stelt haar kennis over bodem beschikbaar via www.bodemacademie.nl. Nieuws wordt ook verspreid via de digitale nieuwsbrief van de Bodemacademie.

Deskundigen

Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon