Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Bodem & Water

Een gezonde bodem en voldoende water zijn de basis voor duurzame landbouw

veenweide

Een gezonde bodem is de basis voor duurzame landbouw. Een gezonde bodem zorgt voor een goede oogst, buffert water en voorkomt emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. De bodem is dus zowel van invloed op waterkwantiteit als op waterkwaliteit. 

We zetten erop in dat maatregelen om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren in de praktijk worden toegepast. We analyseren wat daarvoor nodig is en welke partijen betrokken moeten worden. We maken ondernemers bewust van het effect van hun handelen op bodem- en waterkwaliteit. En hebben oog voor wat er daarnaast nodig is om deze maatregelen te laten landen in de praktijk. Dat kan extra informatie zijn, bewustwording of het betrekken van andere partijen. Met tools zoals het Bodemlabel maken we duurzaam bodembeheer concreet en meetbaar. 

Verbeteren van bodem- en waterkwaliteit doet CLM samen met anderen. Allereerst met de ondernemers zelf, maar ook met loonwerkers, met partijen die landbouwgronden verpachten, met (semi)-overheden en met ketenpartijen. We faciliteren samenwerking en communicatie tussen deze partijen. Zo ondersteunen we anderen hun duurzaamheidsambities te realiseren. Want iedereen heeft belang bij een gezonde bodem en voldoende schoon water.

Deskundigen

Foto medewerker:YvonneGooijer
Adviseur
0345 470 719 info icon
Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon

Foto medewerker:PetraRietberg
Adviseur
0345-470722 info icon

Foto medewerker:IneSpijkerman
Adviseur
0345-470725 info icon

Foto medewerker:BoStout
Adviseur
0345-470747 info icon