Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Onze impact

Het is pas af als het werkt in de alledaagse praktijk

Het is vaak moeilijk het daadwerkelijke effect van advieswerk in te schatten. Maar in sommige gevallen zien we heel concreet de impact van CLM-activiteiten. En daar doen we het voor.

Logo Schoon Water algemeenBijvoorbeeld:

 • Dankzij het project Schoon Water is het grondwater in grote delen van Brabant tot 60% lager belast met gewasbeschermingsmiddelen.
 • Drie provincies stellen duurzaamheidseisen bij de verpachting van hun gronden.
 • Grote multinationals in food stellen inkoopvoorwaarden op basis van benchmarking van duurzaamheidscertificaten - door CLM.
 • Supermarkten sturen actief op beter bestrijdingsmiddelengebruik in de AGF-keten.
 • In het Natura 2000 gebied De Olde Maten (Ov) gaat Staatsbosbeheer grond verpachten aan boeren, die ook natuur gaan beheren
 • De tuinbranche stelt een convenant op met milieu-organisaties en dringt middelengebruik terug in de sierteelt en de tuincentra.
 • Verspreid door Europa werken boeren met food bedrijven aan biodiversiteit, met een door CLM gebouwde tool.
 • Weidevogels BinnenveldIn het Binnenveld bij Veenendaal voeren partijen gezamenlijk het weidevogelbeheer uit, met geld van omliggende gemeenten.
 • Duurzamer appels en peren van Willem&Drees worden vanaf 2013 op alle 600 catering-lokaties van Sodexo verkocht.
 • Tientallen partijen, van provincies en waterschappen tot supermarkt Jumbo en Brabant Water, sluiten Bee Deals om wilde en honing-bijen te helpen.
 • Project Ganzenbord: meer vlees van wilde ganzen wordt tot kostelijk voedsel verwerkt in plaats van weggegooid.
 • In het doorstroomgebied De Noordwaard is een pachtersvereniging opgericht die in de toekomst het gebied wil gaan beheren en gebruiken.
 • Terreinbeherende natuurorganisaties zijn zo enthousiast over de Veldwerkplaatsen van project Doelgericht Natuurbeheer, dat ze na beëindiging van het project zelf de Veldwerkplaatsen doorzetten.
 • De kennis en de bewustwording van ruim 400 CONO-boeren is vergroot door gerichte advisering over het minieralenmanagement  
 • De duurzamer Weetwatjeeet tomaten liggen letterlijk in de supermarkt.