Disclaimer

De inhoud van deze website is door CLM met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Doch CLM aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

CLM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud – of delen daarvan – maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud – of delen daarvan – op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan CLM te worden verzocht.

CLM behoudt zich het recht voor om tekst en vorm van de door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van CLM in het bijzonder, behoudt CLM zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

CLM is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook onstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolge heeft, door gebruik van infomatie die op de website van CLM beschikbaar is.