Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Aftrap: 11 februari

IT'S THE FOOD, MY FRIEND!
NEDERLAND OP DE TEKENTAFEL
 
 
 
 
 
AFTRAP MAANDAG 11 FEBRUARI ◆ Rode Hoed, 20:00-22:00 uur
 
MEEBEWEGEN MET KLIMAATVERANDERING, BODEMDALING EN WATER
Nederland staat opnieuw voor enorme waterstaatkundige uitdagingen. Daarbij komt ook onze voedselproductie in de knel, niet alleen door droogte, maar ook door bodemdaling, verzilting, heftiger weer en structurele opwarming.

Hoe passen we ons aan? Alleen door dijken te verhogen of ook door mee te bewegen en van de nood een deugd te maken? Denk aan zoutwaterlandbouw en droogteresistente gewassen. En kunnen we het karakteristieke weidelandschap in het Groene Hart en Friesland overeind houden?

"It's the food, my friend!" opent dit jaar met een korte prelude van muziekcollectief Ludwig, dat een meerjarenproject ontwikkelt rond de stijging van het water.

Sprekers:
 
  • Dirk Sijmons, landschapsarchitect (foto boven) over Nederland Waterland: historie en perspectieven.
  • Gilles Erkens, geoloog van Deltares en Universiteit Utrecht, over het veenweidelandschap onder druk: de bodem daalt ten koste van landbouw, huizen en klimaat. Valt dit landschap nog te redden?

 

 

 

Reacties van:

  • Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter Platform Slappe Bodem en initiatiefnemer van het Kenniscentrum over Bodemdaling in het Groene Hart (foto onder).
  • Sjaak Hogendoorn, melkveehouder in Noord Holland.

 

Tip: neem je smartphone of tablet mee, ook in de zaal. We kijken via Mentimeter op het scherm welke groepen er in de zaal zijn vertegenwoordigd.

Verslag