Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 4

MAANDAG 6 MEI ◆ Rode Hoed, 20:00 - 22:00 uur
 
NIEUWE VOEDSELTRENDS (VEGAN, LEEFSTIJLGENEESKUNDE) EN HUN IMPACT OP ONZE GEZONDHEID EN ONS LANDSCHAP
 
Klimaatverandering, bodemdaling en kringlooplandbouw maken forse aanpassingen van onze samenleving en ons landschap onontkoombaar.
 
Van vitaal belang zijn onze voedselkeuzes, met als grootste uitdaging drastische vermindering van onze vleesconsumptie. Kunnen we zorgen dat mensen voedsel weer hoger gaan waarderen en zich weer meer verbonden gaan voelen met de productie er van, en met de planeet? Hoe kunnen we duurzame keuzes gemakkelijk en aantrekkelijk maken?
Hoe komen we tot true pricing? En wat kunnen we verwachten van de snel groeiende leefstijlgeneeskunde, de 'vegan' beweging en de 'stoplichten' die de supermarkten gaan invoeren? Kunnen we onze voedselomgeving zo inrichten dat de keuze voor gezond en duurzaam voedsel gemeengoed wordt?
 
Sprekers:
  • Prof. Hanno Pijl
    Prof. Hanno Pijl, Leiden UMC, over voedsel en leefstijl als medicijn.
  • Hanneke Muilwijk, Planbureau voor de Leefomgeving, over stimulering van duurzame landbouw vanuit de keuken.
Herontwerp van de voedselomgeving:
  • Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit, over wat overheden, scholen en supermarkten kunnen doen.
  • Natascha Kooiman, Transitie Coalitie Voedsel, over het belang van samenwerking.
  • Petra Verhoef, Rathenau Instituut, over 'maakbaarheid' in relatie tot gezonde en duurzame voedingspatronen.
  • Mark Kulsdom, The Dutch Weed Burger, over vega.

Verslag