Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 2

MAANDAG 18 MAART ◆ Rode Hoed, 20:00-22:00 uur

GRONDMARKT FRUSTREERT DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE;
HOE CREËREN WE RUIMTE VOOR BIODIVERSITEIT EN JONGE BOEREN?

Bij het herontwerpen van Nederland speelt de grondmarkt een cruciale rol. Dat gaat niet goed: grond wordt steeds duurder en steeds meer grondeigenaren gaan voor winst op korte termijn, ten koste van duurzaamheid. Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.
 
Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn?
 
Een debat aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen.

 

Louise Vet, foto Bart de Gouw

Krijn Poppe

Sprekers:

  • Prof. Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, trekker Deltaplan Biodiversiteitsherstel en nr 1 in Trouw's Duurzame Top-100, over bodemkwaliteit, biodiversiteit en de grondmarkt.
  • Krijn Poppe, Wageningen UR, over de impact van de grondmarkt op voedselproductie, bodemkwaliteit en biodiversiteit.
  • Kees van Biert, Stichting Grondbeheer, over anders omgaan met de grondmarkt.

Reacties van:

  • Harry Smit, Rabobank.
  • Marije Klever, boerin en bestuurslid Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK).
 
Verslag