Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 3, 2018


 

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven en biedt geweldige  mogelijkheden om productieprocessen te optimaliseren, voedselverspilling te verminderen en tot een circulaire economie te komen. Denk aan drones, ICT, automatisch melken, genomics en robots die onkruid aanpakken zonder pesticiden.
Maar er zijn ook zorgen over machtsconcentratie, afhankelijkheid en privacy. Hoe gaan de technologieën ingrijpen in de landbouw, de voedselketen en ons koopgedrag? Hoe voorkomen we dat ze worden misbruikt door eigenaren van Big Data en van patenten op genen? Hoe zorgen we dat technologieën ook boeren, consumenten en de aarde dienen? Of zitten ze ecologische oplossingen in de weg?

Deze avond gaan we op zoek naar mogelijkheden om op een positieve manier richting te geven aan de ontwikkeling en inzet van technologie. Een debat over kansen, macht en voedseldemocratie.

Sprekers

  • Melanie Peters, Rathenau Instituut
    over ethische vragen omtrent technologie in ons voedselsysteem
  • Paul van Ham, Multi Tool Trac
    over de elektrische tractor als stap richting een fossielvrije landbouw
  • Anne Bruinsma, Farmhack
    over de rol van data in de landbouw

 

Verslag


 

Volgende debat

Het slotdebat op zaterdag 12 mei heeft als titel 'Draaien aan knoppen in ons voedselsysteem'. Dan gaan we op zoek naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema's - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

It's the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Voor info over alle debatten en bestellen kaarten: www.rodehoed.nl/foodfriend


Onverhoopt is mede-initiator en moderator, Felix Rottenberg, dit seizoen niet beschikbaar. De bijeenkomsten overlappen met een perspectiefvolle behandeling van sarcoïdose, een chronische aandoening die soms, zoals nu, prioriteit van hem vergt.

In zijn plaats worden de debatten geleid door:

- Joszi Smeets, voormalig directeur Slow Food Youth Network en mede-oprichter Food Hub
(vanavond)
- Dick Veerman, oprichter en hoofdredacteur van de gezaghebbende website foodlog.nl
(slotzaterdag 12 mei)

---> Download of lees de flyer

---> Naar het debat-archief

<--- Terug naar de overzichtspagina