Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 2, 2018

 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen ligt onder vuur. Glyfosaat heeft mogelijk carcinogene eigenschappen en neonicotinoïden zijn schadelijk voor bijen en andere insecten. Tegelijk worden onkruiden en insecten resistent tegen bestrijdingsmiddelen. En de productiekosten van de middelen worden steeds hoger. De agrochemie lijkt vast te lopen.

Waar liggen oplossingen? In nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-cas? Of in ecologische methoden; inzetten van natuurlijke vijanden en beter begrijpen en benutten van het microbioom van de bodem? Zijn er productiesystemen die zowel de aarde als de mens dienen? Een avond met drie prominente wetenschappers. Ze zoomen in op het genoom van plant en dier en op de kleinste levensvormen: hoe beïnvloeden die ons en onze voedselproductie? En kunnen ze ons helpen om agrochemie te vervangen?

Sprekers

  • Michel Haring, hoogleraar UvA
    over de betekenis van nieuwe technieken voor veredeling en gewasbescherming
  • Corné Pieterse, hoogleraar UU
    over toepassing van kennis van het microbioom in bodem en plant
  • Johanna Fink-Gremmels, hoogleraar UU
    over de kansen die onze kennis van het microbioom biedt voor onze gezondheid en voor duurzame veehouderij

 


 

Verslag

 


 

Volgende debatten

Na deze avond over chemie kijken we op dinsdag 24 april naar de technologische revolutie in de landbouw en de voedselketen. Wat zijn de mogelijkheden, wat de risico's en hoe zorgen we dat deze revolutie onze samenleving en de aarde gaat helpen?

Het slotdebat op zaterdag 12 mei heeft als titel 'Draaien aan knoppen in ons voedselsysteem'. Dan gaan we op zoek naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema's - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

It's the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Voor info over alle debatten en bestellen kaarten: www.rodehoed.nl/foodfriend


Onverhoopt is mede-initiator en moderator, Felix Rottenberg, dit seizoen niet beschikbaar. De bijeenkomsten overlappen met een perspectiefvolle behandeling van sarcoïdose, een chronische aandoening die soms, zoals nu, prioriteit van hem vergt.

In zijn plaats worden de debatten geleid door:

- Joszi Smeets, voormalig directeur Slow Food Youth Network en mede-oprichter Food Hub
(derde avond 24 april)
- Dick Veerman, oprichter en hoofdredacteur van de gezaghebbende website foodlog.nl
(tweede avond 27 maart en slotzaterdag 12 mei)

---> Download of lees de flyer

---> Naar het debat-archief

<--- Terug naar de overzichtspagina