Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Dinsdagvond 6 maart aftrap nieuwe serie ‘It’s the food, my friend!’ in de Rode Hoed

 
6 maart

met Wouter van Dieren en Maurits Groen

De klimaatverandering gaat diep ingrijpen in ons voedselsysteem. Deze eerste avond kijken we met twee gerenommeerde denkers en doeners naar die impact in relatie tot de ecologische crisis, maar ook tot de groeiende sociale ongelijkheid in de wereld.  

Wouter van Dieren (foto rechts) werd in 1971 in één klap bekend toen hij het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome in Nederland lanceerde. De club bestaat 50 jaar en hun eerste rapport was een enorme wake-up call die sterk heeft bijgedragen aan het bewustzijn van mondiale vraagstukken van milieu, energie, grondstoffen en klimaat. Van Dieren is een echte systeemdenker.

De tweede spreker, Maurits Groen (foto links), werd landelijk bekend toen hij in 2006 voormalig Amerikaans vice-president Al Gore naar Nederland haalde in verband met diens film An Inconvenient Truth. Ook lanceerde hij de WakaWaka en stond hij aan de wieg van het vorig jaar geopende duurzame pluimveebedrijf Kipster.

Beide inleiders zijn op vele fronten nog altijd toonaangevend in denken en doen rond duurzaamheid. Ze gaan in op hoe we ons voedselsysteem niet alleen klimaatneutraal kunnen maken (mitigatie), maar ook klimaatbestendig (adaptatie).

Omdat effectieve maatregelen geld kosten, zullen ze weerstanden oproepen. Niet alleen bij gevestigde belangen, maar ook bij sociale groepen die meer lasten dan lusten op hun bord krijgen. Kunnen we maatregelen aantrekkelijk maken voor alle groepen, van boer tot burger? Hoe koppelen we de ecologische en de sociale agenda?

Bart van Opzeeland, campagneleider duurzame voeding van Milieudefensie, zal  kort iets vertellen over de koerswijziging in hun klimaatstrategie naar boeren en burgers.

Deze avond is de aftrap van de negende jaargang van landbouw- en voedseldialogen waarin we ruimte geven aan systeemdenkers, wetenschappers en praktijkvernieuwers die nieuwe inzichten en uitzicht op oplossingen bieden op deze grote vraagstukken.

 

 

Verslag


 

Volgende debatten

Na deze klimaatavond verkennen we op dinsdag 27 maart de mogelijkheden van een voedselketen zonder chemie en het belang daarvan voor gezondheid mens en milieu. Vervolgens kijken we op dinsdag 24 april naar de technologische revolutie in de landbouw en de voedselketen. Wat zijn de mogelijkheden, wat de risico’s en hoe zorgen we dat deze revolutie onze samenleving en de aarde gaat helpen?

Het slotdebat op zaterdag 12 mei heeft als titel ‘Draaien aan knoppen in ons voedselsysteem’. Dan gaan we op zoek naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema’s - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

It’s the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Voor info over alle debatten en bestellen kaarten: www.rodehoed.nl/foodfriend


Onverhoopt is mede-initiator en moderator, Felix Rottenberg, dit seizoen niet beschikbaar. De bijeenkomsten overlappen met een perspectiefvolle behandeling van sarcoïdose, een chronische aandoening die soms, zoals nu, prioriteit van hem vergt.

In zijn plaats worden de debatten geleid door:

  • Bert van Ruitenbeek, mede-organisator It’s the food, my friend! en projectmatig actief in duurzame landbouw en voeding/ Ecominds (eerste avond 6 maart)
  • Joszi Smeets, voormalig directeur Slow Food Youth Network en mede-oprichter Food Hub (derde avond 24 april)
  • Dick Veerman, oprichter en hoofdredacteur van de gezaghebbende website foodlog.nl (tweede avond 27 maart en slotzaterdag 12 mei)
 
 
---> Download of lees de flyer
 
---> Naar het debat-archief
 
<--- Terug naar de overzichtspagina