Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 2

Debat 2, dinsdag 14 maart 19:00-20:45 uur
Aansluitend gelegenheid om verkiezingsdebat op groot scherm te bekijken, en daarna reflectie, onder leiding van Felix Rotttenberg, door de zaal, sprekers en een verrassende gast, tot 22:30 uur.

Van boerencrisis naar boeren met toekomst - sociale transitie

Let op: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD 19:00 uur!
I.v.m. het televisiedebat aan de vooravond van de verkiezingen, start ons debat om 19:00 uur en eindigt het om 20:45 uur. Aansluitend kunt u tot 22:00 uur op het grote scherm het verkiezingsdebat volgen. Felix Rottenberg zal hierna tot 22:30 uur met inleiders, zaal en een nog verrassende gast op het TV-debat reflecteren.

Keynote speaker debat 2 It's the food, my friend!, 2017, Jeroen CandelHet aantal boeren neemt door schaalvergroting en mechanisering al decennia snel af. Hoe lang gaat dat nog door en wie zijn de boeren van de toekomst? Gaan we naar een volledige tweedeling met enerzijds megabedrijven en anderzijds bedrijven die volledig ‘vermaatschappelijken’? Zo ja, wat gebeurt er dan met familiebedrijven die hier tussenin zitten? Wat betekent het verlies van werkgelegenheid in de landbouw sociaal gezien voor de leefbaarheid en de cohesie van ons platteland? Waar liggen nieuwe kansen, ook voor de Tweede Kamer na de verkiezingen op 15 maart?

Keynote speakers

  • Jeroen Candel, Wageningen UR, over Europese ontwikkelingen en de rol van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • Cor Pierik, Centraal Bureau voor de Statistiek, over actuele cijfers en trends

Keynote speker Jeroen Candel (WUR)

Reflecties uit de Nederlandse praktijk

  • Herman en José Bongen, stoppende boer en boerin in Achterhoek, over wat het betekent om te stoppen
  • Adrian Langereis, melkveehouder, Boerengilde, over een nieuw verdienmodel voor realistische en gezonde landbouw

Verslag

 

Volgende debatten
De volgende twee avonden onderzoeken we de paradigmaveranderingen in de wetenschap - zowel in de landbouw als in onze visie op gezondheid. Op de slotzaterdag zoeken we verbindingen tussen vernieuwers en enkele grote mainstream spelers in actieve dialoog met de zaal. Met als rode draad de transitie naar een gezond, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem - met een evenwicht tussen menselijke behoeften en de draagkracht van de aarde.

 

Praktische informatie

Kaartverkoop:

Kaarten voor de avonden (incl. koffie en thee ): 12 euro regulier ● 7 euro voor studenten
Aanvangstijden: 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur).
Kaarten voor de slotzaterdag (incl. lunch): 20 euro ● 12 euro voor studenten
Aanvangstijd 11:00 uur (zaal open: 10:30 uur) tot 16:00 uur.
Passe-partouts: 50 euro ● 32 euro voor studenten
Kaarten bestellen: www.rodehoed.nl/foodfriend

Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Organisatie:

  • Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
  • Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds
  • Felix Rottenberg, debatleider van de landbouw- en voedseldialogen

i.s.m. de Rode Hoed.

Partner: Youth Food Movement

Mediapartners: dagblad Trouw en foodlog.nl

Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Ministerie van Economische Zaken
  • Rabobank
  • Triodos Foundation
  • Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
  • DO-it
  • Koppert B.V.
  • Campagnebureau BKB
  • Initiatief Bewust Bodemgebruik
  • Eosta

Meer info:
Bert van Ruitenbeek info@ecominds.nl 06-206731016
Wouter van der Weijden wvanderweijden@clm.nl 06-41710428
www.rodehoed.nl/foodfriend
Twitter hashtag: #foodfriend
Facebook: facebook.com/ItsTheFood