Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 1

Openingsdebat, dinsdag 21 februari 20:00-22:00 uur

Naar een houdbaar wereldvoedselsysteem: de rol van geld

We trapten af met een avond over de sturende rol van het geldsysteem. Keynote speaker openingsdebat It's the food, my friend!, 2017, prof. Klaas van EgmondBanken en andere financiële instellingen worden gewantrouwd. De markt is winst-, niet waardengedreven. Daardoor holt ze het Systeem Aarde steeds verder uit. Hoe werkt dat mechanisme?
Naast banken voeren toeleveranciers, verwerkers en handel de regie over de landbouw. Om ons voedselsysteem ‘veerkrachtig en volhoudbaar’ te maken zoeken boeren en burgers naar nieuwe verbindingen. Kan deze beweging – net als de beweging voor duurzame energie, die begon met burgers die zonnepanelen en windmolentjes neerzetten – zorgen voor een omwenteling?

Keynote speaker prof. Klaas van Egmond, foto: Michiel Wijnbergh

Keynote speaker

  • prof. Klaas van Egmond, Universiteit Utrecht, over relaties tussen markteconomie en het voedselsysteem

Reflecties

  • Peter Blom, CEO Triodosbank, over True Cost Accounting, crowd funding en nieuwe rollen voor banken
  • Geert van der Veer, Stichting Herenboeren Nederland, over nieuwe verbindingen tussen boer en burger en natuurinclusief grondgebruik

Verslag


Over Klaas van Egmond
Klaas van Egmond is hoogleraar Environmental Sciences and Sustainability aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar milieueffecten, milieubeleid en de werking van ons financieel-economische bestel. Eerder was hij directeur van het Milieu en Natuurplanbureau (nu Planbureau voor de Leefomgeving) en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij is initiatiefnemer en actief lid van het Sustainable Finance Lab en auteur van een boek over duurzame economie onder de titel ‘Een kwestie van beschaving’. Hij zal deze avond inzoomen op de effecten van het financiële systeem op het landbouw- en voedselsysteem, o.a. via land grabbing.

 

Volgende debatten
De volgende drie avonden onderzoeken we de sociale transitie en paradigmaveranderingen in de wetenschap - zowel in de landbouw als in onze visie op gezondheid. Op de slotzaterdag zoeken we verbindingen tussen vernieuwers en enkele grote mainstream spelers in actieve dialoog met de zaal. Met als rode draad de transitie naar een gezond, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem - met een evenwicht tussen menselijke behoeften en de draagkracht van de aarde.