Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 2: Vluchtelingen, landbouw en voedsel

Tweede avond maandag 14 maart, 20:00-22:00 uur
Vluchtelingen, landbouw en voedsel

Debat 2 It's the food, my friend! 2016; vluchtelingen, landbouw en voedselNa een met 260 belangstellenden goed bezochte en inspirerende openingsavond over ‘landbouwcultuur, vlees en ethiek’ gingen we op de tweede avond op zoek naar de relatie tussen de vluchtelingenproblematiek en landbouw en voedsel.

Europa heeft te maken met een groeiende stroom vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika, maar ook in deze regio’s zelf zijn veel mensen op drift. De belangrijkste oorzaken zijn burgeroorlogen en armoede, gecombineerd met een snelle bevolkingsgroei en geopolitieke belangen. Maar er is nog een derde, onderbelichte oorzaak: verval van de landbouw en voedselgebrek.

Welke rol spelen landbouw, voedsel, erosie, water, klimaat en bevolkingsgroei in deze problematiek? Welke invloed hebben het Europese landbouwbeleid, het handelsbeleid en ontwikkelingsbeleid daar op? Wat kunnen we vanuit de Europese Unie doen om de boeren in deze regio’s weer perspectief te geven?

Keynote spreker:

  • dr. Henk Breman, agrobioloog, consultant van o.a. Afrikaanse regeringen

Reacties van:

  • Bram van Ojik, migratiegezant ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Edie Mukiibi: Uganda, vice president Slow Food International
  • Mohamad al Haj Ali, groenteteler en vluchteling uit Syrië

 

Compleet verslag van het tweede debat: 'Vluchtelingen, landbouw en voedsel', door Alexis de Roode (pdf)

Beknopt verslag op Foodlog.nl...

Foto: Michiel Wijnbergh