Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 3

Dinsdagavond 25 maart - Rode Hoed, Amsterdam


Logo It's the food, my friend!Back to basics: de bronnen van ons voedsel (2): Ecosystemen en zaden


De bronnen van onze landbouw en voedsel zijn levende ecosystemen en levende zadenbanken. Beide bronnen staan onder druk.

De enorme productieverhoging van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd voor een ruim aanbod aan goedkoop voedsel. Dat is vooral bereikt door een verhoging van de productie, deels ook door areaaluitbreiding. Buiten Europa is echter een enorm areaal landbouwgrond gedegradeerd door verlies van organische stof, verzilting of andere oorzaken. Hoe groot is dat probleem? En is ecosysteemherstel mogelijk?

Wereldwijd zijn de productieverhoging en de ver doorgevoerde specialisatie gepaard gegaan met een verlies van biodiversiteit, inclusief de diversiteit van variëteiten van gewassen. Dat is een risico voor de veerkracht van het landbouwsysteem tegenover plagen en klimaatverandering. Dat risico wordt versterkt door wereldwijde machtsconcentratie in de zaadsector.

Spreker Willem Ferwarda debat 3 It's the food, my friend! 2014Het inzicht groeit dat we naar een nieuwe balans moeten tussen productie op de korte termijn en de lange termijn, waarvan onze ecosystemen en genetische rijkdom de basis vormen. Hoe beschermen we de bronnen van ons voedsel?

Sprekers
Willem Ferwerda, Ecosystem Return Foundation en Rotterdam School Of Management - Erasmus University over de waarde van ecosystemen en de mogelijkheden voor ecosysteemherstel.

Lees en/of download de ppt-presentatie van Willem Ferwerda in delen:

Spreker Béla Bartha debat It's the food, my friend! 2014Bela Bartha, van de Zwitserse stichting Pro Specie Rara, letterlijk ‘voor zeldzame soorten’, een succesvol concept voor het koesteren van zaadgoed, gedragen door een groot lSpreker Niels Louwaars tijdens debat 3, It's the food, my friend! 2014andelijk netwerk van boeren, volkstuinders, sponsoren en winkels.

Niels Louwaars, directeur Plantum, de Nederlandse branchevereniging van bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal.

Proeverij Willem&Cammeraat debat 3 It's the food, my friend! 2014Proeverij Willem & Cammeraat:
Culinaire creatieve concepten met een voorliefde voor vergeten groenten.

Fotografie: Daria Mnych

 

Livestream terugkijken
Op youtube: www.youtube.com/watch?v=mAP-RDix3uM&feature=youtu.be

 

Verslag
Lees en/of download het verslag, inclusief foto's, van de derde debatavond (pdf)

Presentaties

Lees en/of download de ppt-presentatie van Willem Ferwerda in delen:

Overige avonden
De overige avonden worden gehouden op:

  • Dinsdag 8 april  (Den Bosch, HAS Hogeschool) over transitie naar duurzame vlees/eiwitproductie.
    Met o.a. de vernieuwende varkenshouder Annechien ten Have en vegetarische slager Jaap Korteweg.
  • Woensdag 23 april (Rode Hoed) over jongeren, landbouw en voedsel. 
    Met o.a. Joris Lohman, Youth Food Movement en debat met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.
  • Vrijdag 9 mei (Wageningen/ Orion gebouw) over kringlopen.
    Met o.a. de wereldvermaarde Amerikaanse boer Joel Salatin en hoogleraar Dierlijke Productiesystemen Imke de Boer van Wageningen Universiteit.