Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debat 2

Woensdagavond 12 maart - Rode Hoed, Amsterdam


Back to basics: de bronnen van ons voedsel (1):

Vruchtbare bodems in een veranderend klimaat

 Logo It's the food, my friend!

Een vruchtbare bodem is de basis van elk gezond landbouwbedrijf. In veel gebieden van de wereld, plaatselijk ook in Nederland, loopt de bodemvruchtbaarheid terug door erosie en daling van het gehalte organische stof. Organische stof is van cruciaal belang voor het bodemleven, voor het vasthouden van water en mineralen en voor de weerbaarheid van het gewas tegen ziekten en plagen. Dat wordt des te belangrijker nu het klimaat verandert. Er is behoefte aan climate-smart agriculture. Zulke landbouw kan klimaatverandering ook ietsje afremmen, want organische stof onttrekt CO2 aan de atmosfeer. Ook boven de grond kan de landbouw CO2 vastleggen, met name in agroforestry systemen.

Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid kost echter jaren. Wat kan de boer daar zelf aan doen en hoe kunnen overheid en bedrijven daar bij helpen?

Sprekers
Dr.ir. Bert Janssen, Wageningen UR: Hoe staat het met de bodemvruchtbaarheid in Nederland, Europa en de wereld?

Prof. Pablo Tittonell, Wageningen UR: Hoe kan de landbouw wereldwijd haar bodemvruchtbaarheid verbeteren en zich aanpassen aan het veranderende klimaat?

Interview met Nico Stutterheim, onderzoeker bij Koppert, marktleider in biologische bestrijding en bestuiving.

Verslag
Lees of download het verslag van het tweede debat: Back to basics, de bronnen van ons voedsel (1), op 12 maart (pdf)

Presentatie
Lees of download de presentatie van prof. Pablo Tittonell (pdf)