Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Openingsavond debatserie food, stupid!

Debatavond 25 februari 2013

Op zoek naar een duurzame voedselcultuur


We zijn 10.000 jaar bezig om steeds meer natuurgrond in cultuur te brengen en de productie per hectare te verhogen met behulp van technologie in de vorm van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en nu ook gentechnologie. Maar die aanpak keert zich langzaam tegen ons, de bodemvruchtbaarheid neemt af. Hoe krijgen we een nieuw evenwicht tussen technologie en ecologie?

We belichten dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken:

  • de eetpatronen van de wereldwijd groeiende stadsbevolking
  • de historische relaties tussen bodems, klimaten en wat we in welke streken kunnen verbouwen
  • ecologie: hoe kunnen we gedegradeerde gronden weer vruchtbaar maken?

Sprekers
Smaakprofessor Peter Klosse geeft voorbeelden van verstoorde relaties in de voedselketen die ten koste gaan van de kwaliteit van bodem en voedsel. 

John Liu, spreker openingsavond debatserie 2013Na hem laat filmmaker John Liu juist spectaculaire voorbeelden zien van revitalisering van landbouwgronden die door erosie en overbemesting zijn uitgeput. De voertaal van dit programma-onderdeel is Engels, maar vragen kunnen ook in het Nederlands worden gesteld.

(Film)verslag(en)