Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debatavond 3

Debatavond 18 maart 2013

De meerwaarde van agro-ecologie

Praktijkvoorbeelden uit Brazilië en Nederland


Op locatie in Wageningen

Lezing prof. Cardoso tijdens It's the food, stupid!High tech rukt op in de landbouw. Daar zit veel waardevols bij, zoals GPS en robotmelken. Maar technieken als groeilampen, gentech, luchtwassers in stallen en groententeelt in flats met LED-licht zijn losgezongen van agro-ecologisch systeemdenken.

Kan zulke technologie de problemen oplossen of creëren ze nieuwe mechanismen met risico’s voor gezondheid en milieu?
Moeten we niet meer woekeren met de ecologie? Er is al een wereldwijde agro-ecologische beweging ontstaan die zoekt naar vernieuwing op basis van principes zoals kringlopen, biologische plaagregulering en natuurlijke weerstand van vee.

Wat heeft agro-ecologie te bieden voor de landbouw in ontwikkelingslanden en in Nederland?
En wat kan Wageningen er mee?

Lezing Tom Saat tijdens It's the food, stupid!Sprekers

  • Prof. Irene Cardoso, bodemkundige aan de Universiteit van Viçosa (Brazilië) en vice-voorzitter van de Braziliaanse Agro-ecologie Associatie:
    Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050? Een verhaal vanuit praktijkervaring met boeren in Brazilië, waar momenteel nationaal agro-ecologiebeleid wordt voorbereid.
  • Tom Saat, biologische boer stadsboerderij Almere,
    Winnaar Ekoland innovatieprijs 2012.

Met medewerking van

Verslagen


Volle zaal derde debatavond It's the food, stupid!