Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debatserie 2020

It's the food, my friend!


2e update: paneldiscussie staat ook online


Weer hoog tijd voor een nieuw bericht over 
"It's the food, my friend!" 2020:

 1. We doen beide debatten in een tweeluik, dus in totaal vier afleveringen, via FoodFriend-video. We werken daarbij samen met Foodlog.
   
 2. Het voor 12 mei geprogrammeerde debat "Speelruimte voor veranderingen in het voedselsysteem", hebben we gesplitst in een groot interview met Herman Wijffels en een paneldiscussie.
 3. Het voor 15 april geplande debat wordt gesplitst in 2 lezingen, die waarschijnlijk 13 juni online komen.
  Later volgt opnieuw een panelgesprek.

   
 4. Mogen we je vragen de links ook te delen met je eigen contacten?

We hebben het programma vanzelfsprekend aangepast aan de corona-actualiteit. Deze crisis heeft immers ook veel met ons voedsel van doen. We vragen sprekers en panelleden verbindingen te leggen met de uitdagingen waar ons voedselsysteem nu al voor staat in verband van voedselzekerheid, klimaat en volksgezondheid. Dat wordt spannend.

Jouw betrokkenheid stellen we zeer op prijs. Je kunt via bovenstaande links naar foodlog ook zelf mee discussiëren.

Namens Wouter van der Weijden, Bert van Ruitenbeek en Felix Rottenberg wensen wij jullie een goede gezondheid.


 

PROGRAMMA

1. Speelruimte voor veranderingen in het voedselsysteem


Er zijn weerstanden tegen verandering: bij boeren, gele hesjes, in ons economische systeem en bij ons zelf. Waarom doen we zo vaak niet wat nodig is? Maar vooral: hoe zorgen we dat we wel gaan doen wat nodig is voor een leefbare toekomst? Wat is de rol van de wetenschap, politiek, boeren en burgerij? Hoe kijken jongeren naar dit proces?  Welke consequenties heeft de coronacrisis voor de speelruimte?

 • Herman Wijffels over onze uitdagingen vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief. Hij is boerenzoon en was voorheen: voorzitter Rabobank en SER, bewindvoerder Wereldbank en hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering.

 

Het interview staat online: youtu.be/5WCuqH58R_U

 

 • Panelgesprek met Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut; Dick Veerman, initiator en moderator foodlog; Alex Datema, melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur; Lianne de Bie, directeur Slow Food Youth Network.
  Met medewerking van Herman Wijffels, Wouter van der Weijden en Bert van Ruitenbeek. Moderator: Felix Rottenberg.


De paneldiscussie staat online: youtu.be/CLQtNy8cDAc

 


 

2. Naar een klimaatneutrale landbouw in 2050 

De Green Deal van de Europese Commissie mikt op een klimaatneutraal continent in 2050, en elke winst op dit tijdschema kan helpen. Daarmee hebben we nog maximaal dertig jaar voor een transitie naar een fossielvrij landbouw- en voedselsysteem. Een enorme opgave. Maar de landbouw kan ook CO₂ binden in de bodem. Welke consequenties heeft de coronacrisis voor deze kansen?
 

 • Tussenbalans: wat zijn de milieudoelen voor de landbouw en hoe ver zijn we? 

  Gert Jan van den Born, Planbureau voor de Leefomgeving: kort overzicht aan de hand van infographics over de stand van ons land wat betreft klimaat, stikstof, bodemdaling, biodiversiteit etc.
 • Hoe ziet een klimaatneutrale landbouw er uit?
  We hebben nog maximaal dertig jaar voor een transitie naar een volledig fossielvrij systeem. 

  Prof. Rogier Schulte, WUR, geeft een overzicht van hoopgevende initiatieven.
   
 • Wat hebben boeren hiervoor nodig van burgers, bedrijven, banken en overheden?

  Panelgesprek: Hoe zorgen we dat er ruimte ontstaat voor kopgroepen? Met Mellany Klompe, akkerbouwer, Frederike Praasterink, lector Future Food Systems HAS Den Bosch en Dirk Duijzer, Rabobank en Topsector Agro&Food.

Sprekers debat 1


MODERATOR
Felix Rottenberg

ORGANISATIE
Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), 
wvanderweijden@clm.nl
Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds, info@ecominds.nl

PARTNERS
Slow Food Youth Network (SFYN) en Transitiecoalitie Voedsel

MEDIAPARTNER
foodlog.nl


Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Agrifirm, Did-it, Rabobank, Royal Cosun, Timeli en
Triodos Foundation

WWW.RODEHOED.NL/ITS-THE-FOOD-MY-FRIEND
FACEBOOK.COM/ItsTheFood 
@Food MyFriend (#FoodFriend)