CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau

Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.

Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • Nieuwe podcastserie ‘Red de Lente’
  De impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu, 60 jaar na Silent Spring. In 1962 schreef Rachel Carson het spraakmakende boek ‘Silent Spring’ over de desastreuze effecten van...
 • Uitnodiging Kennisdag Bodem & Water 30 mei
  Een middag vol inspiratie, met o.a. maar liefst 17 praktische workshops (in 3 rondes)! Keynote speaker is Cees Veerman. Deelname is gratis, wel graag aanmelden (niet verplicht). Kom maandagmiddag 30...
 • Verbeterslag adviesbericht lelieteelt
  In 2021 hebben tien lelietelers in vijf provincies deelgenomen aan een praktijkproef met een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de schimmel Botrytis (vuur). Deze systemen adviseren...
 • Emissieprotocollen bieden houvast voor nagenoeg gesloten erf en perceel
  Twee protocollen bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel. De protocollen geven inzicht in het huidige risico van...
 • Afrekenbare stoffenbalans moeilijk vorm te geven
  Een combinatie van eenvoudige mineralenbalans, ureumgehalte in de melk en grondgebondenheid vormt een mogelijke invulling van de Afrekenbare Stoffenbalans (ASB) voor de melkveehouderij. Maar zo’n...
 • Mechanisch is bijna alles mogelijk in de boomkwekerij
  Het meerjarige project Schoon Water, onder leiding van CLM, is in 2022 opnieuw verlengd en start  met een vernieuwde aanpak. De focus ligt op grote spelers, transitie naar een weerbare teelt,...
 • Twee studies over emissiebeperking van ontwormingsmiddelen voor de veehouderij
  Het gebruik van ontwormingsmiddelen in de veehouderij veroorzaakt ecologische risico’s in oppervlaktewateren. CLM Onderzoek en Advies heeft voor het project Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK)...
 • Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden, in 2030, in open teelten. Hoe dan?
  CLM-adviseur Yvonne Gooijer verzorgt de introductie, op de voorjaarsbijeenkomst van de KNPV, donderdag 12 mei 2022, vanaf 13:30 uur, WICC Wageningen,of online. Van 13:30 tot 16:00 uur is het...
 • Video: waarom Henk koos voor een klimaatbos op zijn melkveebedrijf.
  Afgelopen jaren heeft CLM samen met Stichting Probos een mooi project uitgevoerd bij een innovatieve veehouder. Zijn insteek: 20 jaar geleden legden wij zonnepanelen op het dak; toen verklaarde...
 • Praktijkvoorbeeld klimaatneutrale melkveehouderij
  CLM-adviseur Erik van Well heeft dit project jarenlang begeleid: 'Het onderzoek heeft veel gegevens opgeleverd. Natuurlijk kan het niet op elke locatie toegepast: niet overal kunnen geschikte,...
Adviespijlers

Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.

 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact

Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.

Positieve impact