CLM laat het goede groeien
CLM laat het goede groeien
Missiegedreven adviesbureau

Als adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat stimuleren we anderen om te verduurzamen. Met onze kennis en ervaring helpen we iedereen om gerichter en daadkrachtiger te handelen.

Over ons
Impactdomeinen
Vergroten van positieve invloed van organisaties.
Klimaat
Klimaat
Biodiversiteit
Biodiversiteit
Circulariteit
Circulariteit
Bodem
Bodem
Water
Water
Maatschappij
Maatschappij
Samenwerking
Samenwerking
Lucht
Lucht
Nieuws & Publicaties
 • In memoriam Wim Dijkman
  Vrijdag 1 oktober jl. is onze collega Wim Dijkman geheel onverwacht overleden.  We kunnen nog niet bevatten dat Wim er niet meer is. Wim was zeer betrokken bij CLM en in het bijzonder bij de...
 • Opinie-artikel nitraat en robuuste landbouw
  CLM'ers Frits van de Schans en Peter Leendertse nemen het 7e Actieprogramma onder de loep. Lees hieronder hun visie op een robuuste aanpak In...
 • Openstelling Bezem door de middelenactie verruimd
  De openstelling van de actie Bezem door de middelenkast in Overijssel en Noorderzijlvest is verlengd tot en met 3 november 2021. Bovendien kunnen alle agrariërs en loonwerkers in Overijssel zich nu...
 • Duizenden middelenkasten opgeschoond
  Veel agrarische ondernemers zitten met restanten van bestrijdingsmiddelen in hun maag. Zij willen hier graag vanaf. Daarom organiseert CLM Onderzoek en Advies 'bezemacties'. Agrariërs kunnen tijdens...
 • Schoon Water door ‘Farm Droid’ en ‘Dino’
  Robotisering wordt ook in de landbouw steeds toegankelijker. Op de demodag robotisering liet Schoon Water voor Brabant zien wat er al mogelijk is in de mechanische onkruidbestrijding. Ruim 200...
 • Veldochtend bodem- en waterkwaliteit, 3 november, Creil
  Op 3 november organiseert het project 'Verbeteren bodem- en waterkwaliteit Noordoostpolder' een inspirerende veldochtend op locatie van Landbouwbedrijf de Groot in Creil. Er is veel ruimte om met de...
 • Mechanische vliegenval trekt veel bekijks
  Tijdens open dagen bij 2 melkveehouders in de provincie Utrecht is een nieuwe aanpak van steekvliegenoverlast bij rundvee gedemonstreerd. De innovatieve mechanische vliegenval komt uit Australië....
 • Pesticiden bij ringmussen in Eastermar (Fryslân)
  CLM Onderzoek en Advies heeft in samenwerking met Ringgroep Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar onderzocht welke chemische stoffen in ringmussen voorkomen en of deze tot schadelijke effecten...
 • Monitor meet effecten op biodiversiteit bij Drentse boer
  Welk effect heeft de inzet van boeren om de biodiversiteit op hun bedrijf te verbeteren? Voor een antwoord op die vraag ontwikkelde CLM samen met ecologen een methode om de agrarische biodiversiteit...
 • Kansen, kosten en draagvlak van klimaatmaatregelen in de varkenshouderij en akkerbouw
  In het klimaatakkoord staan diverse maatregelen genoemd om vanuit de landbouw bij te dragen aan vermindering van de klimaatproblematiek. Maar welke maatregelen genieten de voorkeur van de agrariërs?...
Adviespijlers

Met praktijkgericht onderzoek, het geven van goed onderbouwd en integer advies en het meetbaar maken van resultaten stimuleren we anderen om te verduurzamen.

 • Ontwikkelen Ontwikkelen
  Ontwikkelen
 • Onderzoeken Onderzoeken
  Onderzoeken
 • Monitoren Monitoren
  Monitoren
Positieve impact

Onze opdrachtgevers hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen hun positieve impact op landbouw, voedsel, natuur, milieu en klimaat vergroten.

Positieve impact