Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Agrarisch natuurbeheer

agrarisch_natuurbeheerAgrarisch natuurbeheer zit in het DNA van het CLM. In onze projecten zoeken wij naar kansen om het agrarisch natuurbeheer te verbeteren. We monitoren inspanningen en resultaten van agrarische natuurverenigingen. We verbeteren het beheer voor weidevogels en zoeken naar oplossingen voor het te grote succes van de ganzen. En dat alles natuurlijk met innovatieve ondernemers.

We leggen verbindingen tussen agrarisch natuurbeheer, de EHS en de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Zo bouwen wij via agrarisch natuurbeheer de bruggen tussen ondernemerschap en maatschappelijke wensen.

Recente projecten

  1. Weidevogels, gras en ruwvoer
    Intermediairen zijn geïnformeerd over ten eerste de beste productie van goed natuurgras voor weidevogels en ten tweede hoe dit natuurgras het beste in de voerstrategie van bedrijven is in te passen. Uitgevoerd met BoerenNatuur en ASG; in opdracht van de Kenniskring Weidevogellandschap.
  2. Gaia biodiversiteitsmeetlat

    De online meetlat omvat impact op de natuur, soortenrijkdom binnen het bedrijf en soortenrijkdom rond het bedrijf. De biodiversiteit op het bedrijf wordt omgezet in een grafiek met numerieke scores.

Deskundigen

Foto medewerker:HenkKloen
Adviseur
0345 470761 info icon
Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon
Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon
Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon