Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Kruidenrijk Kuikengras

Het praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengras bestaat uit 60 agrariërs uit noord en west Nederland (voornamelijk melkveehouders) en een aantal deskundigen van Vogelbescherming Nederland, De Heus Voeders en BLGG AgroXpertus. Het doel van het netwerk is om de kwaliteit van het produceren, oogsten en voeren van kuikengras te vergroten. CLM leidt dit project in samenwerking met Projecten LTO Noord en ANV Water, Land & Dijken.

Voor het praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengras zijn 3 projectfilms gemaakt:

Kruidenrijk Kuikengras: Interview met melkveehouder Kees Lambalk

In deze film vertelt Kees Lambalk (melkveehouder in Amstelveen) over zijn liefde voor weidevogels en koeien. Hoe gaat Kees in de dagelijkse praktijk om met soms tegengestelde belangen? Hoe en aan welke koeien voert Kees zijn kruidenrijk kuikengras. Deze en nog meer vragen worden beantwoord.

Kenmerken
Speelduur: 4:01 min.
Datum: juli 2013

Of bekijk de film op het Youtubekanaal van CLM...

Interview en discussie met Nick van Eekeren

In deze film vertelt Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) wat kruiden kunnen betekenen voor de gezondheid van koeien. Hij beantwoordt een aantal praktische vragen van agrariërs over hoe je kruiden in de wei kan krijgen. Tevens geeft Rob Geerts (PRI, Wageningen UR) adviezen over het maken van kruidenrijke graslanden.

Kenmerken
Speelduur: 6:40 min.
Datum: juli 2013

Of bekijk de film op het Youtubekanaal van CLM...

Kruidenrijk Kuikengras: Interview met Krijn Trimbos

In deze film vertelt Krijn Trimbos (Landschap Noord-Holland) over factoren die het aantal grutto’s in Nederland bepaalt. Hij laat zien hoe agrariërs hun graslanden geschikt kunnen maken voor weidevogels met veel praktische tips.

Kenmerken
Speelduur: 3:59 min.
Datum: juli 2013

Of bekijk de film op Youtubekanaal van CLM...