Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Echt Overijssel!, Het verhaal

Goede projectresultaten geboekt

Deze film gaat over de achtergronden en de resultaten van het project Echt Overijssel! (2009-2013).  In dit project hebben Overijsselse boeren, samen met kennisinstellingen als Wageningen UR, CLM en Louis Bolk Instituut met succes gewerkt aan de groene driehoek: de verbinding tussen biodiversiteit, kringloop en markt. Samenwerking agrariërs en natuurbeheerders is hierbij concreet vorm gegeven. CLM was procesbegeleider in dit project. En CLM heeft inhoudelijke expertise ingebracht op het gebied van het meten en waarderen van biodiversiteit. 

Meer info
In de brochure:
Werken aan meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit - De oogst van vier jaar Echt Overijssel!
Te downloaden via http://edepot.wur.nl/243043

 

 

Of bekijk de film op youtube...