Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
882

Rapport: Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland

Publicatienr:882

In opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is nagegaan wat de gevolgen zijn van de invoering van fosfaatrechten voor de extensieve melkveehouders in deze provincies. Hiervoor is de resterende fosfaatplaatsingsruimte op deze...

n.v.t.

Report: LCA of Dutch pork

Publicatienr:n.v.t.
Assesment of three pork production systems in the Netherlands

Three different pork production systems in the Netherlands are compared in a LCA using 5 environmental impact categories: global warming potential, fossil energy use, eutrophication...

898

Rapport: Supermarkt aan zet voor duurzame gewasbescherming

Publicatienr:898

In opdracht van Greenpeace Nederland heeft CLM Onderzoek en Advies onderzocht of, en zo ja hoe telers van consumptieaardappelen, appels, aardbeien en tomaten de komende jaren een flinke stap kunnen zetten in het verduurzamen van de gewasbescherming in...

875

Rapport: Duurzame wijsheid in pacht

Publicatienr:875

Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuur-netwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de provincie. CLM heeft maatregelen benoemd die bijdragen aan...

n.v.t.

Achtergrondrapport: Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant

Publicatienr:n.v.t.
Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies

Melkveehouders in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant hebben aanzienlijke mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Dit blijkt uit een...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15