Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Rapport: Beheer- en onderhoudsplan Olde Maten en Veerslootlanden

Publicatienr:n.v.t.

De ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer starten een bijzondere samenwerking in het beheer van de Olde Maten en Veerslootlanden. De agrariërs gaan het Natura 2000 gebied uiteindelijk vrijwel geheel zelf beheren. Het gezamenlijke Beheer en Onderhoudsplan...

n.v.t.

Report: Scarcity of micronutrients in soil, feed, food and mineral reserves

Publicatienr:n.v.t.

Urgency and policy options

Publication of the Platform Agriculture, Innovation & Society

This memorandum is based primarily on the following background reports:

  • Roelf L. Voortman 2012: Micronutrients in...
n.v.t.

Rapport: Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden

Publicatienr:n.v.t.

Urgentie en opties voor beleid

Uitgave van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving

Deze notitie is in hoofdzaak gebaseerd op een aantal achtergrondrapporten van Platform LIS:

  • Roelf L. Voortman, 2012:...
n.v.t.

Achtergrondrapport Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden

Publicatienr:n.v.t.

Dit achtergrondrapport bestaat uit 3 delen:

I: Micronutrients in agriculture and the world food system

II: Suppletie van micronutriënten vanuit de mijnbouw

III: Micronutriënten in de landbouw en beschikbaarheid in de bodem

...
777

Rapport: Ganzenbord, Naar een afzet van wilde ganzenvlees als natuurproduct

Publicatienr:777

De aantallen ganzen zijn de afgelopen decennia geweldig toegenomen, ook in Noord-Holland. Vooral de hier broedende en jaarrond aanwezige ganzen veroorzaken problemen. Zowel in de landbouw als in natuurterreinen. De vliegveiligheid rond Schiphol is in het...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21