Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Blog: Prikkels in het kwadraat

  Weblog van Gijs Kuneman, 7 juni 2016

Prikkels in het kwadraat, blog van CLM-directeur Gijs Kuneman over toekomst GLB

De meeste agro-bedrijven sturen actief mee richting duurzame landbouw. Zij maken daarbij nu geen koppeling met de huidige vergroeningseisen (met Veldleeuwerik als uitzondering). Ik zie zeker kansen dat bedrijven straks meebepalen hoe toekomstige vergroening doorwerkt. En zelfs een kans dat bedrijven meebetalen. Maar ook andersom: het GLB kan ook aansluiten bij initiatieven van agro-bedrijven.


Lees de blog "Prikkels in het kwadraat": toekomstglb.nl/prikkels-in-het-kwadraat, 7 juni  2014