Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

10 februari 2017

Akkerleven bietenteelt interactief in beeld


Een interactieve kaart Bietenteelt en Akkerleven geeft de kansen weer die bietentelers hebben om nuttig akkerleven te stimuleren. Akkerleven gaat immers niet alleen over onkruiden en schadelijke aaltjes, maar ook over een gezond bodemleven, over valken die muizen eten en leeuweriken die schadelijke insecten eten.

Praktische maatregelen
CLM heeft 12 goed toepasbare maatregelen verbeeld in een interactieve kaart. Van groenbemester tot roofvogelzitpaal, van lage-bandendruk tot kruidenrand. Op een prachtige overzichtstekening staat de bietenteelt door de seizoenen heen uitgebeeld. Hierop kan de teler doorklikken naar de maatregelen, met uitleg over nut en toepassing, en links naar meer details voor de uitvoering.

Samenwerking opdrachtgevers
De kaart is gemaakt voor het project ‘Biodiversiteit en Bietenteelt’, dat een samen­werking is tussen Suiker Unie, IRS, Delphy en CLM. De kaart linkt tevens naar de teelthandleiding bietenteelt van IRS en het teelt-en adviessysteem Unitip van Suiker Unie. Daarmee krijgt biodiversiteit een volwaardige verankering in verduurzaming van de bietenteelt.

Meer info
De kaart is te vinden  op cosunleden.nl/unitip/akkerleven.

Foto medewerker:HenkKloen
Adviseur
0345 470761 info icon
Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon

 

 

 

 

 

<< Terug